Beaking News

Τετάρτη, Αυγούστου 23, 2017

ΞΥΠΝΑΤΕ ΤΩΡΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ!!! Ο ΔΗΜΟΣ ΞΕΚΙΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΒΟΥΛΑΓΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΩΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»


Εντύπωση προκαλεί η απόφαση της δημοτικής αρχής να αδελφοποιηθεί ο Δήμος Κεφαλονιάς με την πόλη ΝΤΟΜΠΡΙΤΣ της Βουλγαρίας. Αυτή η πόλη έχει αναγνωρίσει (και φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της) τα Σκόπια ως Μακεδονία καθώς έχει αδελφοποιηθεί με πόλη των Σκοπίων και αναφέρει χώρα “ΜΑCEDONIA”!!


Αυτές τις ημέρες βρίσκονται στην εν λόγω πόλη ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης και ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κεκάτος προκειμένου να συζητήσουν τις διαδικασίες αδελφοποίησης.


To επίσημο site του Δήμου Dοbrich αναφέρει:

Днес, 21 август 2017 г., кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна в кабинета си с кмета на Кефалония Александрос Парисис и неговия заместник Евангелос Кекатос. Ръководителите на двете общини обсъдиха сферите на договора за побратимяване, който предстои да се подпише в скоро време. Гръцките гости споделиха изключително приятните си впечатления от Добрич, който посещават за първи път, и изразиха надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество с реално взаимодействие не само в областта на културата, но и на туризма и бизнеса.


Δήμαρχος επισκέφτηκε dobrich

Σήμερα, 21 Αυγούστου 2017, ο δήμαρχος του dobrich τζόρνταν συναντήθηκε στο γραφείο του με τον δήμαρχο της Κεφαλονιά Alexandros Παρίσις και τον αναπληρωτή του Ευάγγελος Kekatos. Οι αρχηγοί των δύο δήμων συζήτησαν τους τομείς της σύμβασης αδελφοποίησης, η οποία πρόκειται να υπογραφεί σύντομα. Οι Έλληνες επισκέπτες κοινοποίησε τις πολύ καλές εντυπώσεις του dobrich, οι οποίοι επίσκεψη για πρώτη φορά, και εξέφρασαν την ελπίδα για μελλοντική εποικοδομητική συνεργασία με πραγματική αλληλεπίδραση όχι μόνο στον τομέα του πολιτισμού αλλά και του Τουρισμού και των επιχειρήσεων.


Και βέβαια το ερώτημα δεν τίθεται μόνο προς τη Δημοτική Αρχή αλλά και προς τα Υπουργείο Εσωτερικών και Εξωτερικών τα οποία εγκρίνουν μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία τις αδελφοποιήσεις πόλεων , Δήμων κλπ.

Πως λοιπόν δόθηκε έγκριση από την αρμόδια επιτροπή σε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κεφαλονιάς για αδελφοποίηση με μια πόλη που αντιτίθεται στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας?

Οι Δημοτικές αρχές είναι υποχρεωμένες να τηρούν αυστηρά την εξωτερική πολιτική της χώρας τους και να αποφεύγουν διπλωματικές αστοχίες . Εν προκειμένω η Κεφαλονιά με την αδελφοποίησή της με τη πόλη Ντόμπριτς προκαλεί πολιτική δυσαρμονία. Εναπομένει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Εξωτερικών να εγκρίνουν ή όχι την αδελφοποίηση!

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους για τη διαδικασία αδελφοποιήσεων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 4 710
Φαξ: 210 37 44 713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr

Προς:
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
Χώρας
(α) Ασκούντες καθήκοντα Γενικών
Γραμματέων
(β) Δ/νσεις Διοίκησης

Αθήνα, 6 Απριλίου 2015
Α.Π. 11992

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 10

ΘΕΜΑ: Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει διαπιστώσει την υλοποίηση συνεργασιών μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση των αρμοδίων οργάνων της κεντρικής διοίκησης.

Ως γνωστόν, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών, και όχι των εκπροσώπων των ΟΤΑ ή των ενώσεών τους. Καθ’ ύλην δε αρμόδιο όργανο για την έγκριση όλων των διεθνών συνεργασιών (πρωτόκολλα συνεργασίας, αδελφοποιήσεις πόλεων, δίκτυα δήμων και περιφερειών, ΕΟΕΣ, συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες) των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων είναι η Επιτροπή του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005, η οποία λειτουργεί στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., του Υπουργείου Εξωτερικών και των ενώσεων των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 παρ.3 και 220 παρ.3 του ν.3463/2006, καθώς και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.4 του ν.3852/2010, για τη συμβατότητα όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων των δήμων και περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω Επιτροπής.

Η μη λήψη της σχετικής σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής από τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών συνεπάγεται, αφενός, την αδυναμία δικαιολόγησης των σχετικών δαπανών για την υλοποίηση δράσεων (π.χ. μετακινήσεις στο εξωτερικό, ανταλλαγές αποστολών), στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών τους, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από τις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και αφετέρου, τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους.

Κατόπιν τούτου, οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω διευκρινίσεις, πληροφορίες και ενδεχόμενη συνεργασία σε θέματα διεθνών συνεργασιών στον Πρόεδρο (κ. Α. Καρβούνη, τηλ.213 136 4710) και στη Γραμματέα (κα Ι. Βαρβιτσιώτη, τηλ. 213 136 4727) της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005.

Παρακαλούμε όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δ/νσεων Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενημερώσουν τους δήμους και τις περιφέρειες της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ


kefaloniapress
« Προηγουμενη
Επομενη »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.