Tελευταια Νεα

Πέμπτη, Μαΐου 12, 2022

Η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και κρίσεων στο επίκεντρο των Ενόπλων Δυνάμεων

Νέος κύκλος σεμιναρίων της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο ασταθές και έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, πρωταρχικής σημασίας ζήτημα είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υβριδικού τύπου απειλών και κρίσεων.

Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Δημοσίων Φορέων αρμόδιων για την διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων καλούνται μέσα από τον δεύτερο κύκλο σεμιναρίων να έρθουν σε επαφή με όλες τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και τις νέες τύπου «αθόρυβες» και ύπουλες απειλές.

Οι υβριδικές και ασύμμετρες απειλές εναντίον της Ελλάδας – όπως αυτές αποτυπώθηκαν με την κρίση στον Έβρο και το Oruc Reis την περασμένη χρονιά – και τα διδάγματά τους αποτέλεσαν την καύσιμη ύλη στην φωτιά της ολιστικής διαχείρισης υβριδικών απειλών και κρίσεων, που άναψε ο Διευθυντής της Γενική Δ/νσης Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος στον πρώτο κύκλο σεμιναρίων τον Απρίλιο του 2021, αποσπώντας τα εύσημα από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο τους Αρχηγούς των Επιτελείων και βεβαίως την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διαχειριστές των εν λόγω απειλών και κρίσεων καλούνται να διαμορφώσουν έναν κατάλληλο μηχανισμό διαχείρισης, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα, την σύγχυση, το χάος, την ανασφάλεια, τις ταχεία εξελισσόμενες καταστάσεις και τις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται το εθνικό σύστημα κατά την διεξαγωγή και κορύφωση μιας υβριδικής απειλής/κρίσης.

Συνεπώς, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αντιμετώπισης υβριδικών απειλών/κρίσεων κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση ενός μοντέλου ολιστικής διαχείρισης απειλών/κρίσεων, το οποίο θα αξιοποιεί όλους τους υλικούς και άυλους εθνικούς πόρους και θα ενεργοποιεί ολιστικά τις δυνάμεις του κράτους προς έναν εθνικό σκοπό.

Υπό το πρίσμα αυτό, το Σεμινάριο θα δώσει την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή στελέχη που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων κατά την διαχείριση εθνικών κρίσεων, στελέχη που υλοποιούν τις αποφάσεις αυτές σε επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς και εμπειρογνώμονες, ειδικοί και ακαδημαϊκοί που ασχολούνται με τη μελέτη και ανάλυση υβριδικών απειλών/κρίσεων.

Οι επί μέρους επιδιώξεις που τίθενται αφορούν στην:Ανάλυση και ερμηνεία των θεμάτων που αφορούν τα τρία πεδία του Υβριδικού Περιβάλλοντος [Φυσικό (Physical), Ψηφιακό (Digital) και Γνωστικό (Cognitive)].

Εξέταση ποικίλων περιπτώσεων (case studies) διαχείρισης υβριδικών απειλών/κρίσεων, οι οποίες θα αναλυθούν, ώστε να οδηγήσουν στην εμπεριστατωμένη κατανόηση του υβριδικού περιβάλλοντος και στην διαμόρφωση του εφαρμοσμένου και ολιστικού χαρακτήρα του Σεμιναρίου.

Επισήμανση της σημασίας εφαρμογής ενός ολιστικού μοντέλου διαχείρισης για την αντιμετώπιση Υβριδικών απειλών και κρίσεων.

Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του εθνικού συστήματος διαχείρισης κρίσεων, το όποιο θα παράγει ένα τέτοιο συλλογικό αποτέλεσμα που θα το καθιστά ανθεκτικό σε αντίστοιχες υβριδικές απειλές/κρίσεις.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά τους συμμετέχοντες στο αντικείμενο της ολιστικής διαχείρισης υβριδικών απειλών και κρίσεων. Ειδικότερα να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το φαινόμενο της κρίσης και να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο προκειμένου να είναι σε θέση να την προσδιορίσουν, να αναγνωρίσουν τα παραγωγικά της αίτια και τα χαρακτηριστικά της, να διακρίνουν τις φάσεις εξέλιξής της και να προβούν στην αποτίμηση των επιπτώσεών της.

Επιδίωξη του Σεμιναρίου επίσης είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν επιχειρησιακά και επικοινωνιακά, με επάρκεια και αποτελεσματικότητα, οποιαδήποτε κρίση ή έκτακτο περιστατικό, συνδυάζοντας τη θεωρία και την εφαρμοσμένη πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό και για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, οι συμμετέχοντες του συγκεκριμένου Σεμιναρίου θα κατανοήσουν την σπουδαιότητα της επιχειρησιακής και επικοινωνιακής διαχείρισης μέσα από στοχευμένες διαλέξεις, προσαρμοσμένα workshops και case studies.

Επιπλέον, στόχος του Σεμιναρίου, είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν κατά την εξέλιξη μιας κρίσης να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλο το φάσμα της και να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του μοντέλου της ολιστικής διαχείρισης κρίσεων «Whole of Government Approach».


« Προηγουμενη
Επομενη »