Tελευταια Νεα

Τετάρτη, Απριλίου 21, 2021

ΣΑΝ ΤΩΡΑ...!!! ΔΥΟ ΩΡΕΣ πριν βγούν τα άρματα στους δρόμους... Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ έχει μαζέψει Αξιωματικούς και Στρατιώτες στο Στρατόπεδο του στο Γουδί και διαβάστε τι τους λέει...


 Τό Κ.Ε.Τ. Κέντρο Εκαίδευσης Τεθωρακισμένων) διέθετε 2.500 ἄνδρες καί 122 Ἅρματα Μάχης, 50 Τεθωρακισμένα Ὀχήματα καί 200 ὀχήματα 3 τόννων. Ἦταν ἡ κυριότερη Μονάδα Κρούσεως τῆς Ἐπαναστάσεως στό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς.      

Εἶχε ἀναλάβει στό σύνολο 26 ἀποστολές καί ἰσάριθμους Σχηματισμούς .      
Κράτησε ἐπίσης ἰσχυρότατη Μηχανοκίνητη καί Τεθωρακισμένη Γενική Ἐφεδρεία. Μεμυημένοι στήν ἐνέργεια ἤσαν μέχρι τότε, ὁ Ὑποδιοικητής Κ. Μαυροειδής, ὁ Δ/ντής τοῦ 2ου Ε.Γ. Ἴλαρχος Νικόλαος Ρετζέπης καί ὁ Δ/ντής τοῦ 3ου Ε.Γ. Ἐπίλαρχος Βύρων Βελισσαρούλης.    

Ὁ Στ. Παττακός πῆγε στήν Μονάδα τοῦ λίγο μετά τίς 23:00 τό βράδυ. Ἐνήργησε μία τυπική ἕφοδο στά ζωτικά σημεῖα τοῦ Στρατοπέδου καί κατόπιν κάλεσε τόν Ὑποδιοικητή καί τόν Ἀξιωματικό Ἀσφαλείας στό γραφεῖο του. Στόν τελευταῖο ἔδωσε τόν Φάκελλο Ἐνισχυμένου Συναγερμοῦ “Drowsy Dog”.        

Ὁ Συναγερμός ἐκτελέσθηκε ἄψογα καί ὅλοι οἱ διοικητές ὑπομονάδων ἀνέφεραν ἑτοιμότητα “δί΄ἐκτέλεσιν οἱασδήποτε ἀποστολής”. Ἤδη εἶχε περάσει τό μεσονύκτιο.      

Ὁ Στ. Παττακός, μέ στολή ἐκστρατείας (“battle dress”), διενήργησε δειγματοληπτική ἐπιθεώρησι καί συνεχάρη ὅλους τους διοικητές πληρωμάτων καί σχηματισμῶν, οἱ ὁποῖοι νόμιζαν ἀκόμη ὅτι πρόκειται γιά “ἄσκησι”. Στίς 00:45 διέταξε Συγκέντρωσι Ἀξιωματικῶν στήν Αἴθουσα Συγκεντρώσεων.        

Ἀνέβηκε στό βῆμα καί εὐχαρίστησε ὅλους τούς Ἀξιωματικούς γιά τήν ταχύτητα καί ἐπιτυχία τοῦ Συναγερμοῦ. Ἔπειτα ἄρχισε νά ἀναλύη τήν τραγική πολιτική κατάστασι καί τόν κίνδυνο ἀλληλοσπαραγμοῦ. Καί κατέληξε λέγοντας: “Κατόπιν αὐτῆς τῆς καταστάσεως, αἱ Ἔνοπλοι Δυνάμεις τῆς Πατρίδος μας, ἀπεφάσισαν νά ἐπέμβουν, θέτουσαι τέλος εἰς αὐτό τό χάος!”      
Ἄς ἀφήσουμε τόν ἴδιο νά περιγράψει τήν συνέχεια:

 «Εἰς τό σημεῖον αὐτό οἱ πάντες ἐξέσπασαν εἰς ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα καί ζητωκραυγᾶς: “Ζήτω ἡ Πατρίς”, “Ζήτω ἡ Ἐπανάστασις”, “Ζήτω ὁ Βασιλεύς”… Ἐζήτησα ἡσυχίαν καί ψυχραιμίαν. Ἦτο δύσκολον νά κρατηθῆ ἡ ἐκδήλωσις, τό ξέσπασμα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ. Συνέχισα καί ἐν τέλει ἠρώτησα: “Μήπως ὑπάρχει κανείς ἀπό σας ποῦ δέν θεωρεῖ ἀναγκαίαν τήν Ἐπανάστασιν; Μήπως ὑπάρχουν ἀμφιβολίαι; Μήπως ὑπάρχει κρίσις συνειδήσεως εἰς κάποιον ἤ κάποιους λόγω δεσμεύσεως ἰδεολογικῆς ἤ οἱασδήποτε αἰτίας;” Οὐδείς ἀντέδρασε. Ἀντιθέτως ἅπαντες ἐζητωκραύγαζον! Ἦτο δυνατόν νά τηλεφωνήση κάποιος ἐκ τῶν γειτόνων εἰς τήν Ἀστυνομίαν, ὅτι ἐδῶ κάτι τό ὕποπτον συμβαίνει καί θά ἀνετρέπετο τό σχέδιόν μας. Ἐπέβαλα ἡσυχίαν καί συνέχισα τήν πρόκλησιν: “Θα ἦτο πολύ χρήσιμος μία ἀντίθεσις. Θά συνεζητεῖτο καί θά ἐξήγετο θετικωτέρα ἄποψις. Θά τήν ἤθελα τήν ἀντίθετον ἄποψιν. Βεβαιῶ ἐπί τῷ λόγῳ τῆς στρατιωτικῆς μου τιμῆς, ὅτι οὐδένα κίνδυνον θά διατρέξη ὁ οἱοσδήποτε ἀντιτιθέμενος. Θά τόν συγχαρῶ διά τό θάρρος τῆς γνώμης του καί διά τήν εἰλικρίνειάν του…”    

Οὐδείς ἐκινήθη πρός τό βῆμα. Ἀντιθέτως νέαι ζητωκραυγαί! Κατόπιν ηὐχαρίστησα ὅλους διά τά πατριωτικά τῶν αἰσθήματα… Τέλος τούς ἐβεβαίωσα ὅτι τήν εὐθύνην διά τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἀποστολῆς θά τήν ἀναλάβω ἐγώ ἐξ’ ὁλοκλήρου…».      

Κατόπιν, ὁ Διοικητής μετέβη στό γραφεῖο του. Ἤδη τόν περίμενε ἐκεῖ, ὁ Συνταγματάρχης Ὀδυσσεύς Τσιλιόπουλος. πού εἶχε ὁρισθῆ σύνδεσμος μεταξύ τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου καί τῶν Στ. Παττακού καί Νικ. Μακαρέζου.


---------------

✝️✝️✝️ΤΑ ΓΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΒΟΛΑΝΕ

Η Ομάδα «φίλοι εφημερίδας Στόχος» διεγράφη από το Facebook... Κάνε λάϊκ στη νέα ομάδα και προσκάλεσε τους Ελληνόψυχους φίλους σου https://www.facebook.com/groups/filoistoxou2 ✝️✝️✝️

--------------

« Προηγουμενη
Επομενη »