Tελευταια Νεα

Τετάρτη, Απριλίου 29, 2020

Πρόστιμα απαγόρευσης κυκλοφορίας: Πότε πληρώνετε 150 και πότε 300 ευρώ

Τροχαία έλεγχος

Τα πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις ισχύουν και κυμαίνονται σε 150 ή 300 ευρώ ανάλογα με παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία όποιος ιδιοκτήτης οχήματος μετακινείται άσκοπα ενώ της Περιφέρειας όπου διαμένει τότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 150 ευρώ.
Σε περίπτωση όμως που ο παραβάτης έχει αλλάξει Περιφέρεια τότε το πρόστιμο αυξάνεται στα 300 ευρώ αλλά και επιτόπια αφαίρεση των κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για 60 ημέρες! Σε περίπτωση παράβασης, που στο όχημα βρίσκεται και συνεπιβάτης τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ.

Η υπουργική απόφαση που τροποποίησε το πλαίσιο του πλαισίου αναφορικά με τον περιορισμό της κυκλοφορίας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Στο πρώτο άρθρο της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ20036/ 22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων επίσης Υπουργών (Β’ 1168) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1.Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.».

2.Η περ. (α) της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι η μετάβαση αυτή γίνεται εντός της περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή προς όμορη περιφέρεια αυτής.»

3.Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:«Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία και επιτρέπεται από την παρούσα η μετακίνηση εργαζομένου εκτός έδρας, ο εργαζόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α’ και Βεβαίωση τύπου Β’)».

Άρθρο 2 Κυρώσεις λόγω παραβίασης των κανόνων προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας
Η παρ. 7 του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19» (Β΄986) , όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων επίσης Υπουργών (Β’ 1168) τροποποιείται ως εξής:«7. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Ειδικώς στις περιπτώσεις μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας, το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε 300 ευρώ. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω μετακίνηση επιχειρείται με όχημα, επιβάλλεται επίσης το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για 60 ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει».

«Βροχή» τα πρόστιμα των 150 ευρώ

Πάνω από 56.400 πρόστιμα ύψους 150 ευρώ έκαστο έχουν βεβαιωθεί σε όλη την Επικράτεια από τις 23 Μαρτίου 2020 όποτε και ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα.
Ωστόσο την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις ύψους 300 ευρώ έκαστη για άσκοπες μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας εκ των οποίων οι 7 βεβαιώθηκαν στην Αττική και οι τρεις στην Κεντρική Μακεδονία. Στις συγκεκριμένες παραβάσεις πέραν των διοικητικών προστίμων 300 ευρώ αφαιρέθηκαν και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για 60 ημέρες.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (1.311) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ, ενώ σε 852 περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για 2 μήνες.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν 398 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα 150 ευρώ, εκ των οποίων οι 43 βεβαιώθηκαν στην Κρήτη και ακολουθούν τα Ιόνια νησιά με 30, η Κεντρική Μακεδονία με 29, η Δυτική Ελλάδα με 24, η Θεσσαλονίκη με 23, η Στερεά Ελλάδα με 18, η Ανατολική Μακεδονία με 16, η Πελοπόννησος με 12, το Νότιο Αιγαίο με 11, η Ήπειρος με 8, το Βόρειο Αιγαίο με 5 και η Δυτική Μακεδονία με 2 παραβάσεις.
« Προηγουμενη
Επομενη »