Tελευταια Νεα

Κυριακή, Νοεμβρίου 03, 2019

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ... Κάθε μετανάστης ΔΕΝ θα έχει δικαίωμα σύνταξης συμπληρώνοντας 1000 ένσημα... ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ «Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μονογονέων Β. Ελλάδος: «Μετά από απόφαση της κυβέρνησης για κάθε μετανάστη – Θέλουμε ίσα προνόμια για κάθε άπορη ελληνική οικογένεια!»...»ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ

Μετά από απόφαση της κυβέρνησης,να παραχωρήσει έδαφος και σπίτια στους μετανάστες, και μετά από τον νόμο που θέτει προς ψήφιση όπου:

Κάθε «μετανάστης» θα προηγείται στους καταλόγους του ΟΑΕΔ για εύρεση εργασίας,

Κάθε «μετανάστης» θα έχει δικαίωμα σύνταξης συμπληρώνοντας 1000 ένσημα (τρία χρόνια εργασίας),

Κάθε «μετανάστης» θα έχει φορολογική ασυλία,

Κάθε «μετανάστης» θα έχει δωρεάν οικία, ρεύμα,νερό,ίντερνετ,

ΔΗΛΩΝΩ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΠΑΘΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ, ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΙΣΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ… ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΣΟ ΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”.

Σε αυτή μου την κίνηση, σας θέλω όλους/ες δίπλα μου. Είμαι σίγουρη πως θα είμαστε πολλοί και όλοι μαζί ένα σώμα μια ψυχή.

Με εκτίμηση σε όλους τους συμπατριώτες και συμπατριώτισες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δαλακλή Νατάσα...


ΟΜΩΣ... Η πρόταση «μετά από απόφαση της κυβέρνησης» αναφέρεται στο νόμο 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις«, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, ο πλήρης τίτλος του νόμου έχει ως εξής:

ΟΔΗΓΙΑ 2011/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)»

Το αντίστοιχο Σχέδιο Νόμου που είχε τεθεί πριν σε διαβούλευση (και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ σε αρχείο pdf) είχε τίτλο:

Διατάξεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας, ενοποίηση διατάξεων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, αναδιάρθρωση δικαστικής προστασίας αιτούντων άσυλο και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος κάνει αναφορά σε εργασιακά δικαιώματα στα άρθρα 27, 53 και 54. Αναλυτικότερα:

Άρθρο 27 (Άρθρο 26 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση στην απασχόληση

1. Επιτρέπεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 4375/2016. 2. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας και παροχή συμβουλών από υπηρεσίες απασχόλησης, υπό τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες. 3. Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την αμοιβή, την πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όσον αφορά τη μισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, καθώς και τους όρους εργασίας.

Άρθρο 53 (Άρθρο 15 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Απασχόληση

1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αν δεν έχει ληφθεί πρωτοδίκως απόφαση από την αρμόδια Αρχή και η καθυστέρηση δεν μπορεί να αποδοθεί σε αυτούς, έχουν δικαίωμα ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά εργασίας υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 71 του ν. 4375/2016, εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού», σύμφωνα με το άρθρο 70 του παρόντος, και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του. 2. Το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, η οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, και οι αιτούντες δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα. 3. Οι αιτούντες υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή υποδοχής για κάθε έναρξη επαγγέλματος ή για κάθε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που συνάπτουν, με την προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης εργασιών ή αντιγράφου της σύμβασης ή της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ ή την αναγγελία πρόσληψης στην ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής εφαρμόζεται το άρθρο 57 του παρόντος.

Άρθρο 54 (Άρθρο 16 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Επαγγελματική Κατάρτιση

1. Οι αιτούντες έχουν πρόσβαση στην εγγραφή και παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με τους ίδιους όρους όπως οι Έλληνες πολίτες, ασχέτως του αν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, που συνδέεται με σύμβαση απασχόλησης, προϋποθέτει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του παρόντος. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι αξιολόγησης προσόντων, εφόσον οι αιτούντες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε κανένα σημείο, όπως εύκολα μπορείτε να διαπιστώσετε με την ανάγνωση των ανωτέρω, δεν επαληθεύονται οι ισχυρισμοί του δημοσιεύματος.

Η ρύθμιση προβλέπει απλώς τη συμμετοχή αλλοδαπών αιτούντων διεθνή προστασία σε εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης «υπό τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες». Γίνεται ουσιαστικά μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική εθνική νομοθεσία και παράλληλα περιορίζει σε έξι μήνες το χρονικό διάστημα πέραν του οποίου οι αιτούντες αλλοδαποί θα αποκτούν δικαίωμα εργασίας στη χώρα μας. Καμία αναφορά δεν γίνεται σε οποιασδήποτε μορφής δωρεάν παραχώρηση οικιών κλπ προς τους συγκεκριμένους αλλοδαπούς.

Τι ισχύει για τις συντάξεις.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης γήρατος υπάρχουν ενδεικτικά στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.Ε.Α ή και στη σελίδα του ΕΦΚΑ Μισθωτών Τ. ΙΚΑ .

Το ΕΦΚΑ Μισθωτών Τ. ΙΚΑ, που είναι το μεγαλύτερο ταμείο ασφάλισης εργαζομένων στην Ελλάδα, ασφαλίζει:

α. Εργαζόµενους που προσφέρουν εξαρτηµένη εργασία σε τρίτους (εργοδότες), β. Εργαζόµενους που προσφέρουν εξαρτηµένη εργασία στο εξωτερικό (εάν η επιχείρηση για λογαριασµό της οποίας εργάζονται εδρεύει στην Ελλάδα), γ. Εργαζόµενους που προσφέρουν προσωπική εργασία, µε σύµβαση εκµίσθωσης έργου, δ. Αλλοδαπούς εργαζόµενους και ε. Τα µέλη της οικογένειας των ασφαλισµένων.

Για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες (πλήρης σύνταξη γήρατος, µειωµένη σύνταξη γήρατος, πλήρης σύνταξη γήρατος µε τις διατάξεις της 35ετίας, σύνταξη γήρατος µε τις διατάξεις των βαρέων, οικοδόµων, σε µητέρες µε ανήλικα παιδιά κλπ) και για την κάθε µία από αυτές τις κατηγορίες ισχύουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις.

Βεβαίως η εργασία στην Ελλάδα δίνει και τα αντίστοιχα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Σε πολίτες άλλων χωρών δίνεται η δυνατότητα, με βάση τα χρόνια εργασίας τους και το χρόνο ασφάλισής τους, να μεταφέρουν αναλογικά αυτό το δικαίωμα για σύνταξη στον κύριο ασφαλιστικό φορέα τους. Όπως παντού σχεδόν στον κόσμο, έτσι και στη χώρα μας υπάρχουν Διακρατικές Συμφωνίες που κατοχυρώνουν το δικαίωμα αυτοτελούς ή αυτοτελών συντάξεων σε περιπτώσεις που οι δικαιούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.

Δηλαδή, όπως ακριβώς ένας Έλληνας που έχει εργασιακό βίο στην Ελλάδα και, για κάποια χρόνια, στη Γερμανία, θα έχει τη δυνατότητα, όταν συμπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, να λάβει αναλογικά συμπληρωματικό ποσό σύνταξης από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα της Γερμανίας, έτσι κι οι πολίτες άλλων χωρών μπορούν (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ετών, ηλικίας, διαμονής κτλ) να ζητήσουν αναλογική σύνταξη από την Ελλάδα (διαβάστε σχετικά).

Η Δ/νση Απονομής Συντάξεων με εγκύκλιό της καθορίζει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρουν σύνταξη από τον ΕΦΚΑ μετανάστες στην Ελλάδα (αρχείο pdf): Εθνική σύνταξη. α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4488/2017, β) Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016.
Λοιπές αντιρρήσεις

Τις αντιρρήσεις του για το νόμο 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις, εξέφρασε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, σε ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με τον Κ.Βελόπουλο

«Και επειδή μιλήσατε για ρατσισμό, θα σας πω εγώ ποιοι είναι ρατσιστές τώρα … Για να τελειώνει το παραμυθάκι με τους ρατσιστές του Έλληνες. Οι Λαθροεισβολείς με βάση το νομοσχέδιο (…) απολαμβάνουν δωρεάν περίθαλψη, ο Έλληνας αν δεν έχει ένσημα πληρώνει κανονικά για να πάει στα νοσοκομεία.»


Στο 17:35 στο παραπάνω βίντεο ακούμε τον εν λόγω ισχυρισμό. Ωστόσο όπως διαβάζουμε στο άρθρο 31 (Άρθρο 30 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) για την Ιατρική περίθαλψη και ειδικότερα στη πρώτη παράγραφο:

«Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.»

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Κ.Βελόπουλου που ακούμε στο 17:25, «(Οι λαθροεισβολείς) απολαμβάνουν δωρεάν στέγη» Για να δούμε όμως τι ισχύει για τον παραπάνω ισχυρισμό. Όπως διαβάζουμε στο Άρθρο 33 (Άρθρο 32 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) για την Πρόσβαση σε κατάλυμα:


«Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε κατάλυμα με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασποράς αυτών σε εθνικό επίπεδο και της διασφάλισης ίσων ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλυμα.»

Η διαδικασία της παροχής κατοικίας σε αιτούντες διεθνούς προστασίας είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και έπεται άλλων διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα και όπως διαβάζουμε στο άρθρο 46 (Άρθρα 8 και 9 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) για την Κράτηση των αιτούντων και ειδικότερα στη παράγραφο 5 υποσημείωση β):

«Η κράτηση αιτούντος διεθνή προστασία καταρχήν επιβάλλεται για διάστημα μέχρι πενήντα (50) ημερών και δύναται να παρατείνεται περαιτέρω πενήντα (50) ημέρες, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των οργάνων της παραγράφου 4, εφόσον εξακολουθούν οι λόγοι που την επέβαλαν»

Μέσα σε αυτό το διάστημα εξετάζεται ενδελεχώς η ταυτότητα, η ιθαγένεια, η υγεία ενώ γίνεται και η καταγραφή των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής: Νόμος 3907/2011 κεφάλαιο Β παράγραφος 7 . Σύμφωνα με το άρθρο 31 – Νόμος 3907/2011 – Όροι κράτησης (Άρθρο 16 της Οδηγίας) και τη πρώτη παράγραφο μαθαίνουμε πως:

«Η κράτηση λαμβάνει χώρα, κατά κανόνα, σε ειδικές εγκαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούνται χωριστά από τους κρατούμενους του κοινού ποινικού δικαίου.»

Ύστερα από αυτή τη περίοδο και εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια ισχύει το άρθρο 56 (Άρθρο 18 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ρυθμίσεις για τις υλικές συνθήκες υποδοχής στη παράγραφο 1. διαβάζουμε

«Εφόσον η στέγαση των αιτούντων παρέχεται σε είδος, λαμβάνει μία από τις κατωτέρω μορφές ή αποτελεί συνδυασμό τους:

α) χώρος που χρησιμοποιείται προς τον σκοπό της στέγασης των αιτούντων κατά τη διάρκεια της εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας που ασκείται στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης,

β) κέντρα φιλοξενίας, τα οποία μπορεί να λειτουργούν σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια κατάλληλα διαμορφωμένα, υπό τη διαχείριση δημόσιων ή ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων ή διεθνών οργανισμών και εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο,

γ) ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία που μισθώνονται στο πλαίσιο στεγαστικών προγραμμάτων για αιτούντες και υλοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς ή διεθνείς οργανισμούς. Όλες οι παραπάνω μορφές στέγασης, τελούν υπό την εποπτεία της αρμόδιας Αρχής υποδοχής, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους κρατικούς φορείς.»

Άρα αυτοί που θα έχουν πρόσβαση σε στέγαση είναι οι αιτούντες διεθνούς προστασίας και όχι οι «λαθροεισβολείς» όπως αναφέρει στο 17:25 ο κ.Βελόπουλος.

Εν κατακλείδι

Από την μελέτη των συγκεκριμένων άρθρων του νόμου, του σχεδίου νόμου, των αντίστοιχων άρθρων, των οδηγιών της ΕΕ και την Αιτιολογική έκθεση του εν λόγω σχεδίου, δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση οι ισχυρισμοί των δημοσιευμάτων. Επίσης καταρρίπτονται σύμφωνα με την παραπάνω αποδεικτική διαδικασία ισχυρισμοί του κ.Βελόπουλου που εκφράστηκαν δημόσια από το βήμα της Βουλής που αφορούν την Ιατρική περίθαλψη και τη «δωρεάν στέγη».


« Προηγουμενη
Επομενη »