Show/Hide Leaderboard

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ»

× ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ»
Beaking News

Κυριακή, Νοεμβρίου 30, 2014

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ... ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ, ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΝ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.. ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ!


Στην Ελληνική πόλη κράτος μεταξύ των άλλων διευκολύνσεων που παρείχε στο σώμα των πολιτών συμπεριλαμβάνονταν και η δωρεάν παροχή ιατρικής περίθαλψης. Δημόσιοι γιατροί αμείβονταν από τις τοπικές κυβερνήσεις συνήθως σε ετήσια βάση με σκοπό να
προσφέρουν τις απαιτούμενες ιατρικές θεραπείες στους κατά περίπτωση ασθενείς.

Η παροχή της δημόσιας ιατρικής πρόνοιας θεωρούνταν ως κάτι δεδομένο για τους νομοθέτες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο πως οφείλεται στο νομοθετικό έργο του Σόλωνα, γεγονός που συνηγορεί στην αρχαιότερη θέσπιση του θεσμού. Οι γιατροί αναφέρονται από τον Όμηρο ως ειδική κατηγορία ανθρώπων (Homer, Odyssey, xvii,382-384) ενώ στον Πλάτωνα κατατάσσονται στην πεζή κατηγορία των τεχνιτών (Plato, Gorgias,445b).

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης διασώζει μία διαταγή του νομοθέτη Χάροντα ο οποίος είχε διατάξει όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιώτες να δέχονται τις φροντίδες γιατρού αμειβομένου με δημόσια έξοδα (Diodorus Siculus, xii.13). Για την περίπτωση της Αθήνας των κλασσικών χρόνων έμμεση πληροφόρηση παρέχεται από τα έργα του Αριστοφάνη.

Ο Δικαιόπολις στην κωμωδία του Αριστοφάνη «Αχαρνείς» παροτρύνει τον φτωχό και τυφλό αγρότη να επισκεφτεί τον διάσημο χειρούργο Πίτταλο ( Aristophanes, Acharnians 1027-1032) ενώ στο έργο «Σφήκες» είναι ο μισολιπόθυμος Λάμαχος που ζητάει έναν δημόσιο χειρούργο (Aristophanes, Wasps 1432). Σχολιαστές αναφέρουν πως ο «δημόσιος χειρούργος» εκλέγονταν με δημόσιες μεθόδους και πρόσφερε ιατρικές υπηρεσίες χωρίς πληρωμή (Suidas s.v, Scholiast ad Aristoph. Acharn. 1030).

H αναφορά στην ειδική αυτή κατηγορία γιατρών γίνονταν με τους ακόλουθους όρους: Ο δημόσιος ιατρός, ο δημοσιεύων ιατρός, ο δημοσιεύων, ο ιατρός. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους γίνονται γνωστοί με την ορολογία «αρχίατροι».

Ο ετήσιος μισθός ενός δημόσιου ιατρού στις πόλεις της Κλασσικής Ελλάδος πρέπει να κυμαίνονταν περίπου στις 500 δραχμές, στους επόμενους αιώνες η αμοιβή τους αυξήθηκε σε αστρονομικές πληρωμές π.χ ο Ασκληπιάδης από την Πέργη τον 2ο π.κ.χ. αιώνα λάμβανε 1000 δραχμές από την αιγιακή πόλη της Σελεύκειας στην Παμφυλία. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δημόσιοι γιατροί δημιουργούσαν περιουσίες όπως ο γιατρός των Δελφών Φίλιστος ο οποίος πρόσφερε τον 3ο π.κ.χ. αιώνα ως δωρεά στην γενέτειρα του Κω το ποσό των 4.000 δραχμών για την κάλυψη στρατιωτικών δαπανών.

Αρχικά το «Ιατρείον» τους πρέπει να ήταν ένα μικρό δωμάτιο με ιδιωτικό εξοπλισμό, στην εποχή του Γαληνού (2ος μ.κ.χ. αιώνας) όμως τα απλά δωμάτιο είχαν μετατραπεί σε μεγάλα κτήρια εξοπλισμένα από κρατικά κονδύλια. Οι γιατροί, μέχρι την δημιουργία των μεγάλων νοσοκομείων (κυρίως στρατιωτικών) επισκέπτονταν τους ασθενείς στο σπίτι.

Αυτοί που καλούνταν να επιλέξουν ιατρούς στις δημόσιες θέσεις της πόλης τους δεν ήταν άλλοι από τους κατοίκους μέσω άμεσης ψηφοφορίας. Ο υποψήφιος ιατρός δεν είχε παρά να πείσει τους ψηφοφόρους για τα μοναδικά χαρίσματα του και τις εξαιρετικές του ικανότητες. Αυτό όμως δεν σήμαινε πως ο εκλεγμένος ιατρός θα ήταν και ο πιο άριστος ή καλύτερος από ιδιωτικούς γιατρούς.

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα οι υποψήφιοι γιατροί για τα δημόσια αξιώματα έπρεπε πριν τις εκλογές να δικαιολογήσουν με το καλύτερο τρόπο την υποψηφιότητά τους προκειμένου να εκλεγούν (Plato,Gorgias, 514d) ενώ σε άλλο σημείο του έργου ο Σωκράτης έχοντας επισημάνει τον ενδεχόμενο κίνδυνο από μία τέτοια υποκειμενική εκλογή υποστηρίζει πως ακόμα και ένας νομικός με την κατάλληλη ομιλία μπορούσε να εκλεγεί στο αξίωμα αυτό (Plato, Gorgias, 456b).

Σε κάθε περίπτωση όμως οι ψηφοφόροι γνώριζαν πως σε αυτούς πέφτει η ευθύνη της εκλογής του κάτι που δεν το αφήνει ασχολίαστο ο Ξενοφώντας (Xenophon Cyropaedia I,6,15). Σε ανάλογο σχολιασμό προχωρεί και ο Κυνικός Φιλόσοφος Τέλης ο οποίος στο έργο του «Περί φυγής» χωρίς υπεκφυγές φορτώνει την ευθύνη της όποιας λανθασμένης εκλογής (όνειδος) δημόσιου γιατρού στους ψηφοφόρους.

Οι γιατροί ήταν παρόντες σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις όπως σε γιορτές και κυρίως σε αθλητικούς αγώνες ώστε να μπορούν άμεσα να περιθάλψουν αποχωρούντες με τραυματισμό αθλητές. Επίσης οι δημόσιοι γιατροί είχαν ειδικά καθήκοντα όπως την ιατρική επίβλεψη των ομάδων των «Εφήβων» κατά την περίοδο της στρατιωτικής τους εκπαιδεύσεως και θητείας. Όλες οι ομάδες των «Εφήβων» είχαν στρατιωτικούς δημόσιους γιατρούς (Ιnscription I.G ii/iii, 2237, A.D. 230-235) ένας διαχρονικός θεσμός που ισχύει και σήμερα σε κάθε οργανωμένο στρατό.
Αναφορικά με την σημασία των στρατιωτικών γιατρών οι Έλληνες ήδη από την Ομηρική εποχή είχαν αντιληφθεί τις αναντικατάστατες υπηρεσίες τους και για τον λόγο αυτό τους είχαν απαλλάξει από καθημερινές αγγαρείες και πολεμικές συγκρούσεις ώστε να αφοσιωθούν στο έργο της αποκατάστασης ( Diodorus Siculus, iv,71). Οι γιατροί τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί ήταν οργανωμένοι σε συλλόγους γύρω από την λατρεία του Ασκληπιού. Στην Αθήνα το ιερό του Ασκληπιού βρίσκονταν στην νότια πλευρά της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ο δημοφιλέστερος ιατρός πριν τον Ιπποκράτη ήταν ο Δημοκήδης ο Κροτωνιάτης (Herodotus,iii,131). Αρχικά μετοίκησε στην Αίγινα και το δεύτερο χρόνο της παραμονής του στο νησί έλαβε το αξίωμα του δημόσιου γιατρού λόγω της αναγνώρισης των δεξιοτήτων του από τους ντόπιους. Τον τρίτο έτος τον προσέλαβαν ως κρατικό ιατρό οι Αθηναίοι προσφέροντας του αντίστοιχο μισθό. Στην συνέχεια ο τύραννος της Σάμου Πολυκράτης στο κλίμα αντιζηλίας των Ελληνικών πόλεων προσέλαβε τον Δημοκήδη με ετήσιο μισθό δύο ταλάντων το χρόνο. Η λαμπρή αυτή επαγγελματική σταδιοδρομία του Δημοκήδη τον κατέστησε τον δημοφιλέστερο ιατρό του Ελληνικού κόσμου και προσέδωσε στην γενέτειρα του την υστεροφημία πως προσφέρει τους καλύτερους γιατρούς.

Πολλοί είναι οι γιατροί που στα πλαίσια του επαγγέλματος τους δεν δίστασαν να ταξιδέψουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του Ελληνικού κόσμου προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αρκετές φορές μάλιστα κάτω από αντίξοες συνθήκες στις οποίες ανταποκρίθηκαν με αξιοζήλευτο πνεύμα αυταπάρνησης. Ο ιατρός Δαμιάδας από την Σπάρτη, υπηρέτησε μετά από ψηφοφορία ως δημόσιος γιατρός στην πόλη του Γυθείου για δύο έτη επιδεικνύοντας αταλάντευτη προσωπική και επαγγελματική συμπεριφορά. Όταν η πόλη του Γυθείου λόγω κακής κατάστασης των οικονομικών της δεν μπορούσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη ετήσια μισθοδοσία, ο Δαμιάδας αρνήθηκε να πληρωθεί για τον έτος αυτό. Για αυτήν την αυτοθυσία του η πόλη τον τίμησε με τους τίτλους του «Πρόξενου» και του «ευεργέτη». Ο Μενόκριτος o Σάμιος υπηρέτησε την πόλη της Καρπάθου για 20 χρόνια (Ιnscription,Ι.G. xii,i,1032,second century B.C.).

Πριν από αυτό πρόσφερε αμισθί τις υπηρεσίες του στην πόλη της Ρόδου. Μεγάλη ήταν και η ευεργεσία του στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κω όπου μεταξύ άλλων ανδραγαθημάτων κατά την πολιορκία της πόλης από τον Φίλλιπο Έ (Polybius, iii, 2, 8;Appian,Macedonica,4) o Μενόκριτος από ανιδιοτέλεια ορμώμενος και με δικά του προσωπικά έξοδα περιέλθαπτε ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ τους τραυματισμένους συμπολίτες του.

Στην Λαμία, ο Μητρόδωρος υιός του Ανδρομένη βοήθησε όλους όσους του ζήτησαν βοήθεια χωρίς να λάβει πληρωμή (Inscription.I.G. ix,ii,69,second century B.C). O Απολλώνιος ο Μιλήσιος παρόλο που δεν ήταν δημόσιος γιατρός προσφέρθηκε να υπηρετήσει ως τέτοιος στην νήσο Τήνο σε μία δύσκολη για την πόλη περίοδο και συμφώνησε να μην δεχθεί μισθό για τους πρώτους έξι μήνες. Αλλά και όταν μία νέα συμφορά (λοιμός) ακολούθησε το νησί δεν το εγκατέλειψε αλλά συνέχισε με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια να θεραπεύει και να ανακουφίζει (Inscription.I.G.XII,V,824,189-167 B.C).

Ο ιατρός Ερμείας από την Κω θα εξέπληξε τους πάντες με την αυτοθυσία του να ανακουφίζει πληγωμένους στρατιώτες και από τα δύο μέτωπα στο πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ της Γόρτυνας και της Κνωσού στα τέλη του 3ου αιώνα π.κ.χ.Οι πόλεις ανεγνώριζαν την προσφορά τους και τους τιμούσαν ανάλογα. Τα δώρα που τους έκαναν ήταν τόσο υλικά π.χ στέμμα από χρυσό, λάδι όσο και δώρα τιμής π.χ πολιτογράφηση και τιτλοδοσία όπως «πρόξενος» και «ευεργέτης». Η πόλη της Ελάτειας στην Φωκίδα, σε ανάμνηση και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του γιατρού Ασκληπιόδωρου από την Κω, έδωσε προνόμια σε όσους γιατρούς που το όνομα τους άρχιζε με τα αρχικά Ασκλ-.Ο Ασκληπιόδωρος όχι μόνο είχε βοηθήσει τους αρρώστους της Ελάτειας αλλά και είχε δώσει μία σειρά δημόσιων διαλέξεων περί κανόνων δημόσιας υγείας ( Supplementum Epigraphicum Graecum,III,416,second century B.C).

Oι Δελφοί το 235π.κ.χ θα απαλλάξουν τον ιατρό Φίλιστο και στους απογόνους του από οποιαδήποτε φόρους μεταξύ αυτών συμπεριλαμβανομένου και του φόρου για την Υπηρεσία Υγείας (Sylloge Inscriptionum Graecarum, ed.W.Dittenberger, 437,c.263 B.C). Η απαλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στις πολύτιμες υπηρεσίες του ιατρού των Δελφών που πρόσφερε ανεξαιρέτως τόσο σε ντόπιους όσο και σε προσκυνητές (inscription.S.I.G.,538,C.216-215 B.C). Στον Ισθμό ο δήμος της πόλης θα τιμήσει τον δημόσιο γιατρό Σάτυρο (Inscriptions of Cos 409,second sentury B.C)

Οι Έλληνες γιατροί λόγω του πνεύματος ανιδιοτέλειας και της υψηλής αίσθησης καθήκοντος πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε όσους τις χρειάζονταν, βοηθούσαν ανεξαιρέτως όλες τις κοινωνικές και οικονομικές κατηγορίες ανθρώπων. Οι σκλάβοι ήταν ενταγμένοι και αυτοί στο πρόγραμμα ιατρικής βοήθειας. Για αυτούς το αφεντικό τους έπρεπε να πληρώσει έναν ειδικό φόρο, «τα ιατρικά».

Η τιμητική στήλη στο δήμο του Γυθείου προς τιμή του Δαμιάδη εγκωμιάζει την προσφορά του η οποία κατευθύνονταν σε όλους αδιάκριτα καθώς περιέλθαπτε φτωχούς , πλούσιους, σκλάβους και ελεύθερους (inscription. I.G.v,i,1145, c.70 B.C). Ο Πλάτων άφηνε απλά την ευθύνη των σκλάβων στα αφεντικά τους χωρίς να σχολιάσει κάτι παραπάνω (Plato,Laws,720 b-e).

Η δράση τους ξεπερνούσε την ανθρώπινη φυλή και επεκτείνονταν και στα ζώα, κυρίως τα οικόσιτα. Ο Μητρόδωρος αναφέρεται από τους κατοίκους της Λαμίας και ως «ιππίατρος». Από πάπυρους της Ελληνιστικής Αιγύπτου γίνεται γνωστός ένας ειδικός φόρος που αποσκοπεί στην πληρωμή του «ιππιατρικόν» (Pap.Hideh,45,257-256 B.C) ενός φόρου που η ύπαρξη του συνεχίστηκε μέχρι τον 4ο τουλάχιστον αιώνα (Pap.Oxyrhynchus, 92,A.D. 335).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον άξιο αναφοράς αποτελεί η περίπτωση της Ελληνιστικής Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Λόγω της διογκωμένης γραφειοκρατίας του κράτους κάθε κίνηση των δημοσίων ιατρών ορίζονταν με λεπτομέρειες βάση πρωτοκόλου. Ο δημόσιος ιατρός θα έπρεπε αρχικά να δράσει σύμφωνα με τις γραπτές υποδείξεις των συναδέλφων του οι οποίες λειτουργούσαν ως οδηγοί αντιμετώπισης ασθενειών. Στην περίπτωση που παρόλο την τήρηση των οδηγιών και την κατάλληλη θεραπεία, ο ασθενής απεβίωνε ο ιατρός απαλλάσσονταν από περαιτέρω αναζήτηση ευθυνών για λάθος χειρισμούς. Σε αντίθετη περίπτωση ο ιατρός διώκονταν με ανάλογες κατά περίπτωση κυρώσεις (Diodorus Siculus,i, 82; 12). Ο Αριστοτέλης αναφέρει πως ο γιατρός μπορούσε να δράσει κατά βούληση μονάχα μετά το πέρας τριών ημερών αγωγής σύμφωνης με τις υπάρχουσες γραπτές οδηγίες. Μετά το χρονικό αυτό διάστημα αν η αγωγή δεν είχε φέρει κανένα ορατό αποτέλεσμα μπορούσε να ακολουθήσει την δική του προσωπική θεραπεία (Aristotle,Politics,1286a).

Στην Αίγυπτο ο υπουργός που είχε επωμιστεί την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας δημόσιας υγείας έφερε το τίτλο ο «επί των ιατρών» όπως για παράδειγμα ο Χρύσερμος από την Αλεξάνδρεια, γιός του Ηρακλείτου και εξ αίματος συγγενής του Βασιλέα Πτολεμαίου VI [Inscription.Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (O.G.I.S),104, reing of Ptolemy VI (I81-146) B.C from Delos].

Στην Ελληνική μυθολογία, ο Ποδαλείριος ήταν γιος του Ασκληπιού και της Ηπιόνης, αδερφός του Μαχάονα. Ήταν γνωστός γιατρός από την Τρίκκη της Θεσσαλίας, προστάτης της «επιμελουμένης τα εσωτερικά νοσήματα» Ιατρικής, δηλαδή της σημερινής Παθολογίας. Αντιθέτως, ο Μαχάων ήταν προστάτης της Χειρουργικής.

Τα δυο αδέλφια συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο. Στην Ιλιάδα (Β 733) αναφέρονται ως αρχηγοί των κατοίκων της Τρίκκης, της Οιχαλίας και της Ιθώμης. Προσέφεραν πολλές υπηρεσίες στους Αχαιούς, περιποιούμενοι τους ασθενείς και τραυματίες με «επωδάς», εσωτερικά και εξωτερικά φάρμακα από βότανα και με χειρουργικές επεμβάσεις.

«Μυθικός» ιατρός (δευτερεύων θεός – ημίθεος) γιος του Ασκληπιού και της Ηπιόνης.

Κατά την «Αιθιοπίδα» του Αρκτίνου ο Μαχάων ήταν προστάτης της Χειρουργικής και μάλιστα της στρατιωτικής, σε αντίθεση προς τον αδελφό του Ποδαλείριο που ήταν προστάτης της «επιμελουμένης τα εσωτερικά νοσήματα» Ιατρικής, (δηλαδή της σημερινής Παθολογίας).Ο Μαχάων επιμελήθηκε τις πληγές του Φιλοκτήτη, του τραύματος του Μενελάου, και όταν πληγώθηκε ο ίδιος, από τον Πάρη, μεταφέρθηκε με το άρμα του Νέστορα από το πεδίο της μάχης στο στρατόπεδο.

Σύζυγος του Μαχάονα φέρεται η Αντίκλεια και γιοι του ο Γόργασος και ο Νικόμαχος. Εκτός αυτών ο Παυσανίας αναφέρει και τρίτο γιο με το όνομα Σφύρος, που ήταν ο ιδρυτής της λατρείας του Ασκληπιού στο Άργος.

Ο Μαχάων φέρεται ότι πέθανε φονευθείς κατ΄ άλλους από τον Ευρύπυλο, τον γιο του Τηλέφου, και κατ΄ άλλους από την Πενθεσίλεια. Τα οστά του μετέφερε ο Νέστωρ στη Γερήνια όπου ετάφησαν μεγαλοπρεπώς και που ο Παυσανίας είδε εκεί να υπάρχει άγαλμά του με εστεμμένη την κεφαλή.
ΞΥΠΝΗΣΤΕΡΕ

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΑΦΟΙ ΣΟΡΟΙ.ΑΨΥΧΑ ΚΟΡΜΙΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΕΨΑΞΕ, ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ!


Στο εργαστήριο ανατομίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, αυξάνονται χρόνο με το χρόνο οι νεκροί που «περιμένουν» να ανέβουν στα μαρμάρινα τραπέζια για να διδάξουν τους ζωντανούς. Πρόκειται για σορούς ανθρώπων που επέλεξαν λόγω ένδειας να γίνουν δωρητές σώματος για να μην επιβαρύνουν τις οικογένειές τους με τα έξοδα κηδείας. Στα χρόνια της κρίσης όλο και περισσότερες οικογένειες αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά την ταφή των συγγενών τους, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι νεκροί που βρίσκονται στα αζήτητα.


«Λόγω της κρίσης, πολλές οικογένειες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα κηδείας και δίνουν τις σορούς των συγγενών τους στο Εργαστήριο Ανατομίας» λέει στο in.gr ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος.

Η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τους αζήτητους νεκρούς. Δεν λείπουν ακόμη και οι περιπτώσεις οικογενειών που δεν παραλαμβάνουν καν τους νεκρούς τους από τα νοσοκομεία όπου πέθαναν.

Στα περισσότερα νοσοκομεία γίνονται διαγωνισμοί μέσω των οποίων γραφεία τελετών αναλαμβάνουν τις κηδείες των άπορων και αμείβονται είτε από τα ίδια τα νοσοκομεία, είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η αύξηση έως και 50% των κονδυλίων που διαθέτουν για το σκοπό αυτό τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Για να ταφεί ένας νεκρός από τα αζήτητα ακολουθείται η εξής διαδικασία: Αφού διαπιστωθεί ο θάνατος από το νοσοκομείο, αναζητούνται οι συγγενείς – συχνά και με αστυνομική συνδρομή. Εκείνοι δηλώνουν οικονομική αδυναμία και η ταφή ανατίθεται στο συμβεβλημένο γραφείο τελετών, με αμοιβή γύρω στα 1300 ευρώ.

Στην Αθήνα οι αζήτητοι νεκροί ενταφιάζονται στο Γ’ Κοιμητήριο. Οι τάφοι τους δεν έχουν ονόματα, μόνο αριθμούς...

Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται και εκείνοι που αποφασίζουν να δωρίσουν μετά το θάνατο τους το σώμα τους στην επιστήμη για να μην επιβαρύνουν την οικογένεια τους με τα έξοδα ταφής.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία έχει σχεδόν υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των δωρητών σώματος.

«Τον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί η εκ της ένδειας προσφορά. Το χρονικό διάστημα 2000-2005 οι προσφορές που είχαμε ήταν πολύ λίγες, 8-10 σοροί το χρόνο. Μόνο το τελευταίο έτος έχουν δοθεί στο εργαστήριο ανατομίας 25-30 σοροί» λέει ο επίκουρος καθηγητής Ανατομίας, Αντώνης Μαζαράκης.

Όπως τονίζουν στο ανατομείο, πάντα υπήρχε ένας μικρός αριθμός δωρητών που παρακινούνταν από το υψηλό κόστος της ταφής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κυρίως γιατί οι οικογένειες δεν έχουν τα χρήματα να καλύψουν τα έξοδα ταφής.

Όπως λέει ο κ. Μαζαράκης πολύ συχνά δέχεται πιέσεις από συγγενείς θανόντων που θέλουν να δώσουν τις σορούς στο ανατομείο. «Μας λένε ότι δεν τους περισσεύουν χρήματα για να κάνουν την κηδεία και μας πιέζουν να δεχτούμε τις σορούς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραλάβουμε σορούς εάν πρώτα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες».

Όπως εξηγούν στο ανατομείο, όποιος θέλει να γίνει δωρητής σώματος θα πρέπει να έχει υπογράψει, εν ζωή και έχοντας σώας τας φρένας του, σχετική δήλωση και στη συνέχεια να πάρει την κάρτα δωρητή. Ο ίδιος θα πρέπει να έχει ενημερώσει άτομα της εμπιστοσύνης του για αυτή του την επιθυμία και όταν συμβεί το μοιραίο τα άτομα αυτά επικοινωνούν με το ανατομείο και ενημερώνονται για το τι πρέπει να κάνουν.

«Όλο αυτό που συμβαίνει είναι λυπηρό, είναι η κατάντια της εποχής μας» καταλήγει ο κ. Μαζαράκης.

Κική Μαργαρίτη in.gr
ΠΡΕΖΑ TV

oxafies

ΠΑΝΙΚΟΣ!! ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ NOVARTIS ΘΕΡΙΣΕ 13 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ!Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν στην Ιταλία έπειτα από τη χορήγηση αντιγριπικού εμβολίου που παρασκευάζει η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Novartis ανήλθε σε 13, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων της Ιταλίας (AIFA) κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται και επισήμανε ότι ακόμη δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το εμβόλιο ευθύνεται για τους θανάτους.

Επισήμανε ακόμη ότι απαγόρευσε προληπτικά την διάθεση δύο παρτίδων του εμβολίου FLUAD μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο AIFA ανακοίνωσε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα ξεκινήσει να εξετάζει την κατάσταση τη Δευτέρα και την Πέμπτη θα προβεί σε ανακοινώσεις.

Την περασμένη Πέμπτη, οι ιταλικές αρχές επέβαλαν μερική απαγόρευση του FLUAD έπειτα από την πληροφορία ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν και ένας ακόμη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μέσα σε ένα 48ωρο από τη χορήγηση του εμβολίου. Μέσα στις επόμενες μέρες έγιναν γνωστά περισσότερα τέτοια κρούσματα.
hellasforce

4ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΚΙ, ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ, ΟΤΑΝ ΠΗΓΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΟΥ ΤΟΥ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


Ξέφυγε από τον παππού του και το χτύπησε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του ΠΑΓΝΗ

Σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι μεταφέρθηκε ένα αγοράκι 4 ετών, στο ΠΑΓΝΗ.Το παιδί, επρόκειτο να επισκεφτεί την μητέρα του μαζί με τον παππού του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, φαίνεται πως ξέφυγε από το χέρι του παππού του και χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που έκανε όπισθεν εντός του πάρκινγκ του Νοσοκομείου.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ παίδων με πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Πηγή: cretalive.gr

protothema

ΒΙΝΤΕΟ: Ο ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΥ, ΠΡΙΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ....ΒΙΝΤΕΟ-Η έκφραση του οδηγού δευτερόλεπτα λίγο πριν τη… σύγκρουσηΤην αντίδραση του προσώπου ενός οδηγού που ενεπλάκη σε τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο της Αυστραλίας κατέγραψε κάμερα που ήταν τοποθετημένη μέσα σε ένα άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο τρομοκρατημένος οδηγός ενώ κινούνταν με το όχημα του στην αριστερή λωρίδα για άγνωστο λόγο έχασε τον και κατέληξε στα κιγκλιδώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός την ώρα του τροχαίου κινούνταν με 110 χιλιόμετρα την ώρα.

FBI KAI INTERPOL ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΣΑΝ ΥΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ!!! ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ...


Στο δίκτυο DARKNET διακινούνται βιασμοί, κακοποιήσεις, ακόμα και δολοφονίες παιδιών
- Εντοπίστηκαν δύο άντρες στην Πάτρα που είχαν ανοίξει λογαριασμό στο λεγόμενο ανώνυμο διαδίκτυο
- Το FBI και η Europol έψαχναν συμβόλαια θανάτου της μαφίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ και βρήκαν τους δύο Πατρινούς
- Στο σκοτεινό αυτό διαδίκτυο δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο ταυτότητας του χρήστη
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πραγματοποίησε τις πρώτες συλλήψεις στην Ελλάδα χρηστών του DARKNET, του “σκοτεινού διαδικτύου” δηλαδή, όπου διακινούνται βιασμοί, κακοποιήσεις, ακόμα και δολοφονίες παιδιών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έπειτα από κοινή επιχείρηση του FBI, της Europol και βέβαια της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντοπίστηκαν στην Πάτρα, δυο άνδρες ηλικίας 33 και 35 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν ανοίξει λογαριασμό στο “Darknet”, δηλαδή στο “ανώνυμο διαδίκτυο” και διακινούσαν υλικό παιδική πορνογραφίας, κυρίως με κακοποιήσει ανηλίκων ακόμα και βρεφών.

Ο εντοπισμός των δυο Πατρινών, έγινε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση που έχει εξαπολύσει εδώ και μήνες το FBI, σε συνεργασία με την Europol στο “ανώνυμο” η σκοτεινό” διαδίκτυο, για την διερεύνηση “συμβολαίων θανάτου” της Αμερικάνικης Μαφίας, σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση με αιματηρά ξεκαθαρίσματα στους κόλπους της Ιταλικής Μαφίας που εδρεύει στην Ν. Υόρκη, όπου τα “κεφάλια” της διεθνούς εγκληματικής οργανώσης, έκλειναν “συμβόλαια θανάτου”, για τους αντιπάλους τους χρησιμοποιώντας τις σελίδες του “σκοτεινού διαδικτύου” προκειμένου να μην εντοπίζονται.
Συνολικά το FBI ερευνά 20 συμβόλαια θανάτου που ολοκληρώθηκαν στις ΗΠΑ και την “Γηραιά Ήπειρο” και αφορούν στις μαφιόζικες δολοφονίες στελεχών αλλά και αντιπάλων της εγκληματικής οργανώσεις.
Διερευνώντας λοιπόν αυτή την υπόθεση οι δυο υπηρεσίες, “έπεσαν” επάνω σε ιστοσελίδα του “σκοτεινού διαδικτύου” στην οποία διακινούνταν ιδιαίτερα σκληρό παιδικό πορνό, με κακοποιήσει παιδιών ακόμα και δολοφονίες.

Δυο από τους διακινητές του υλικού, οι οποίοι μάλιστα διατηρούσαν λογαριασμό σε αυτή τη “σκοτεινή” ιστοσελίδα, ήταν Έλληνες, καθώς διαπιστώθηκε μετά από πολλές αναλύσεις ότι το σήμα των δυο χρηστών “έβγαινε” από τη χώρα μας.

Αμέσως ειδοποιήθηκε από το FBI η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να προβεί σε πιο εξειδικευμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δυο ατόμων που διατηρούσαν λογαριασμό στο “σκοτεινό διαδίκτυο”.
Οι έρευνες..


Παρά το γεγονός ότι στο σκοτεινό διαδίκτυο δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο ταυτότητας του χρήστη – άλλωστε για αυτό ονομάζεται σκοτεινό διαδίκτυο – οι αστυνομικοί της Δίωξης κατάφεραν να έχουν αποτέλεσμα.

Έπειτα από εξειδικευμένη έρευνα στο “Darknet”, οι αστυνομικοί της Δίωξης εντόπισαν αρχικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των δυο υπόπτων και τελικά την πόλη που ζούσαν. Την Πάτρα.

Αμέσως κλιμάκιο Αστυνομικών της Δίωξης έφθασε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και με τα “λαπ τοπ” ανά χείρας, κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα των δυο δραστών και να φθάσουν τελικά στα σπίτια τους, αλλά και στους χώρους εργασίας τους, καθώς είναι και οι δυο ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Στης έρευνες που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκε και αποδεικτικά το γεγονός ότι ήταν διαχειριστές συγκεκριμένου λογαριασμού στο “darknet” και μάλιστα ιστοσελίδας με σκληρό παιδικό πορνό και κακοποιήσεις ανηλίκων.

Θεοδόσης Πάνου
newsit

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΤΑΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΣΕΞ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ... ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ


Διευθυντής γυμνασίου στην πόλη Μάριμπορ της Σλοβενίας, τον οποίο μαθητές είχαν βιντεοσκοπήσει με κινητό σε υποτιθέμενες προσωπικές στιγμές με καθηγήτρια Μαθηματικών, αυτοκτόνησε μετά τη δημοσίευση του βίντεο στο διαδίκτυο και την προβολή του επί μία εβδομάδα από τα ΜΜΕ, ανακοίνωσε η σλοβενική αστυνομία.


Οπως μεταδίδει το κροατικό πρακτορείο ειδήσεων ΧΙΝΑ, η αστυνομία επιβεβαίωσε το τραγικό γεγονός,χωρίς σχόλια,όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου διευθυντών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Σλοβενίας, Μίλαν Ρέγιετς δήλωσε στο σλοβενικό τηλεοπτικό σταθμό POP TV ότι ο διευθυντής της Μέσης Σχολής Μηχανικών του Μάριμπορ προφανώς κατέρρευσε ψυχικά υπό τη μεγάλη πίεση και εξέφρασε τα συλληπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο διευθυντής άφησε πίσω σύζυγο, γιο και κόρη.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση του επίμαχου βίντεο στο διαδίκτυο, ο διευθυντής κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και υποστήριξε ότι το βίντεο είναι προϊόν μοντάζ.

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών και δεν έχουν αποκαλυφθεί τα άτομα που ανάρτησαν το βίντεo ίντερνετ.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε έντονες συζητήσεις για τα δικαιώματα δημοσίευσης υλικού στο ίντερνετ και για την προστασία της ιδιωτικότητας, για τους κανόνες ηθικής, καθώς και για τη σχέση εκπαιδευτικών και μαθητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ! ΖΕΥΓΑΡΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ 8 ΑΔΕΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΑ ΧΩΡΙΣΕΙ!Ο Scott και η Melissa Groves προσπαθούσαν, από τότε που αποφάσισα να περάσουν τη ζωή τους μαζί, να κάνουν ένα παιδί. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερναν. Μέχρι που η Melissa με τον σύζυγό τους, έμαθαν όταν επισκέφτηκαν για διακοπές μια θεία τους στο Davenport, πως εκείνη είχε υιοθετήσει ένα μωρό.

«Η πράξη της αυτή με ενέπνευσε», δήλωσε η ίδια στο People. Γυρνώντας οι δυο τους σπίτι τους, στο Omaha της Nebraska, άρχισαν να κάνουν τη δική τους έρευνα, επιθυμώντας να υιοθετήσουν ένα παιδί.

«Ανησυχούσαμε πως θα το χειριστούμε, αλλά όταν μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν πως δυο παιδιά, ο τρίχρονος Noah και ο 22 μηνών αδερφός του θα έρχονταν σπίτι μας, αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση. Κι εκείνα φοβούνταν και εμείς και έτσι το προσπαθήσαμε όλοι μαζί και πέτυχε. Μετά από δυο περίπου εβδομάδες ήμασταν οικογένεια και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τη ζωή τους μακριά τους», τόνισε στο People.Στην πορεία όμως τους τηλεφώνησαν, ενημερώνοντάς τους πως τα δυο αυτά παιδιά είχαν και άλλα αδέρφια και αν θα ήθελαν να τα υιοθετήσουν και εκείνα. Και χωρίς δεύτερη σκέψη είπαν το ναι.

O Garett και μετά ο Hayden που γεννήθηκε με ένα πρόβλημα στη χείλια του και χρειάστηκαν πολλές εγχειρήσεις για να αποκατασταθούν. Μετέπειτα ακολούθησαν τα υπόλοιπα παιδιά, Ashton, Curran και Bryer.Κάθε φορά που μάθαιναν πως η βιολογική τους μητέρα έφερνε στον κόσμο ένα ακόμα παιδί, το οποίο δεν μπορούσε να συντηρήσει, οι δυο τους αναρωτιούνται αν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν. Βαθιά όμως μέσα τους ήξεραν πως έπρεπε να μεγαλώσουν όλα μαζί, χωρίς να χωριστούν.

Μετέπειτα ήρθε ο Zayn, που είναι πια ενός χρονών και γεννήθηκε με σύνδρομο Down. «Είναι η προσωποποίηση της χαράς, πάντα χαρούμενος. Τα αγαπώ όλα, αλλά φροντίζω περισσότερο τον μικρό Ζaynπου έχει σύνδρομο Down. Με χρειάζεται περισσότερο», πρόσθεσε η Melissa στο People.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΥΠΑΤΗΣΧΤΕΣ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ! 42ΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΕ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΣΕ 70ΧΡΟΝΟ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟ ΤΟΥ. ΕΠΙ 4 ΩΡΕΣ Ο ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΗΤΑΝ ΤΑΜΠΟΥΡΩΜΕΝΟΣ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ. ΕΞΩ ΕΠΕΦΤΑΝ ΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΡΟΧΗ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ! ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ...


Ένας ηλικιωμένος “ταμπουρώθηκε” στο σπίτι του επί τέσσερις ώρες, για να προστατευτεί από τις σφαίρες που έριχνε “βροχή” ένας μεθυσμένος συγχωριανός, έξω από το σπίτιτου.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο ορεινό χωριό Πύργος της Υπάτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο οξύθυμος "πιστολέρο" πήρε την καραμπίνα και βγήκε στο δρόμο πυροβολώντας και απειλώντας.

Ο 42χρονος πλησίασε το σπίτι του 70χρονου και άρχισε να πυροβολεί, καλώντας τον να βγει έξω.

Κάποιοι φίλοι του προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, αλλά στο τέλος φοβήθηκαν και εκείνοι και κλείστηκαν στα σπίτια τους.

Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, το σκηνικό αυτό κράτησε από τη 01:00΄μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5:00΄ το πρωί. Όλες αυτές τις ώρες έπεφταν πυροβολισμοί και ακούγονταν οι βρισιές και οι απειλές του "πιστολέρο", εναντίον του ηλικιωμένου, που ήταν μόνος στο σπίτι.

Η αστυνομία δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί άμεσα στο κάλεσμα των κατοίκων του χωριού και αυτό διότι οι λιγοστοί αστυνομικοί του Α.Τ. Υπάτης ήταν σε άλλο σοβαρό περιστατικό.

Τελικά, ο 42χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτόφωρου μαζί με ένα ακόμη άτομο το απόγευμα του Σαββάτου και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Λαμίας.

Ο 70χρονος, που έζησε εφιαλτικές στιγμές υπέστη ισχυρό σοκ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΝΕΪ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΘΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΕΝΑ ΒΡΕΦΟΣ!Δύο παιδιά που έπαιζαν σε παραλία του Σίδνεϊ ανακάλυψαν σήμερα το πτώμα ενός βρέφους θαμμένο στην άμμο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δύο αγοράκια, ηλικίας έξι και επτά ετών, έσκαβαν στην άμμο όταν έκαναν τη μακάβρια ανακάλυψη σε ακτή του ανατολικού προαστίου του Σίδνεϊ, Μαρούμπα. "Παιδιά έπαιζαν στη νότια πλευρά της Νότιας Ακτής όταν βρήκαν το νεκρό βρέφος μέσα στην άμμο", ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η ηλικία και το φύλο του παιδιού δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί, λόγω της αποσύνθεσης του πτώματος, στο οποίο θα γίνει νεκροψία.

"Τα δύο παιδιά ειδοποίησαν τον πατέρα τους ο οποίος με τη σειρά του ειδοποίησε την αστυνομία", δήλωσε ο επιθεωρητής Αντριου Χόλαντ που εξήγησε πρόκειται για "πολύ μικρό" μωρό που ήταν γυμνό και θαμμένο στην άμμο σε βάθος 30 εκατοστών, κοντά σε αμμόλοφους.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν τα μητρώα μαιευτηρίων για να βρουν τους γονείς του βρέφους. Ερευνητές επίσης έχουν ζητήσει τη συνεργασία της υπηρεσίας εξαφανισμένων προσώπων.

Η συγκεκριμένη ακτή είναι απομονωμένη αλλά ναυαγοσώστες πραγματοποιούν συχνά περιπολίες εκεί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Την περασμένη Κυριακή, ένα νεογέννητο είχε βρεθεί ζωντανό κοντά στο Σίδνεϊ από ποδηλάτες μέσα σε αποστραγγιστικό αυλάκι όπου είχε μείνει πέντε ημέρες. Στη μητέρα του απαγγέλθηκε η κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας.


Read more http://www.koolnews.gr/diethni/529794-paidia-epaizan-se-paralia-kai-vrikan-to-ptoma-vrefous-thammeno-stin-ammo/

mustradio

TO "PATRAS TIME" EKANE ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕΝ... ΜΙΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕ! ΑΙΣΧΡΟΙ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΡΙΧΝΕΙ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ! ΑΛΛΑ ΔΕ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ! ΓΙΑΤΙ;;;Μια απίστευτη καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την


τοπική ιστοσελίδα Patrastime η διοίκηση αλυσίδας καταστημάτων στην Πάτρα έδωσε εντολή στους υπαλλήλους της να ρίχνουν χλωρίνη πάνω στα τρόφιμα και τα προϊόντα, που δεν έχουν διατεθεί και πετιούνται στα σκουπίδια, ώστε να μην τα παίρνουν οι άποροι.
Όπως αναφέρει το Patrastime καθημερινά έξω από την αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων, άνθρωποι αναζητούν κάτι να φάνε μέσα στα σκουπίδια, όπου έχουν πεταχτεί ποσότητες τροφίμων (πχ ψημένα κοτόπουλα) και άλλων ειδών που δεν έχουν διατεθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή είναι ληγμένα, όπως αλλαντικά, τυροκομικά κλπ.
Η ίδια πηγή αναφέρει πως οι υπεύθυνοι της αλυσίδας έχουν δώσει εντολή στους υπαλλήλους , να ρίχνουν πάνω στα προϊόντα που πετάνε χλωρίνη προκειμένου να αποτρέπουν με αυτό τον τρόπο τους άπορους να τα καταναλώνουν. Μάλιστα έχουν καταγραφεί περιπτώσεις, που άποροι έχουν πάρει από τους κάδους κοτόπουλα και αλλαντικά, τα οποία έχουν ραντιστεί με χλωρίνη και το αντελήφθησαν αφού πρώτα δοκίμασαν
Εργαζόμενοι – αντίθετα προς τις εντολές της επιχείρησης – αντί να πετάνε αυτά τα προϊόντα , τα βάζουν σε σακούλες και τα κρεμάνε σε συγκεκριμένα σημεία. προκειμένου να τα βρίσκουν τα άτομα που αναζητούν τροφή.
toxwni

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΘΟΡΥΒΗΣΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ. ΚΛΙΚ ΤΗΝ "Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ"


Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΒΗΧΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΨΑΝ Ο,ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΧΙ... ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ ΥΠΕΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την φωτογραφία τράβηξε ένας γέροντας λέγοντας στους προσκυνητές: "Ελάτε γρήγορα να σας τραβήξω τώρα που κατεβαίνουν οι Άγγελοι".

Οι προσκυνητές όταν εμφάνισαν την φωτογραφία, είδαν ότι πίσω τους υπήρχαν Άγγελοι... Τα συμπεράσματα δικά σας.


toxwni

ΝΕΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΠΑΡΙΑ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ...!!! ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΤΙ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ...!!!!


Το καθεστώς Ερντογάν στην Τουρκία συνεχίζει να γελοιοποιείται στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με τους ισχυρισμούς του.

Μετά την απίστευτη δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι την Αμερική ανακάλυψαν οι μουσουλμάνοι (!), ήρθε η σειρά του Τούρκου υπουργού Επιστημών, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας να μας… διαφωτίσει ότι τη σφαιρικότητα της Γης την ανακάλυψαν… μουσουλμάνοι επιστήμονες.
Μιλώντας σε συνάντηση επιχειρηματιών στο Ικόνιο, την Παρασκευή, ο Φικρί Ισίκ (Fikri Işık) είπε ότι «700 με 800 χρόνια πριν τον Γαλιλαίο, 71 μουσουλμάνοι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η Γη είναι σφαίρα».

Ωστόσο, οι βλακείες που ξεστομίζουν οι ισλαμιστές κυβερνήτες της Τουρκίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από τα τουρκικά Μέσα, με την εφημερίδα Ηurriyet να αναγκάζεται να αναφέρει ότι η σφαιρικότητα της Γης ήταν ήδη γνωστή στους αρχαίους Έλληνες.

Ο Γαλιλαίος δε, δεν αντιμετώπισε την οργή της Καθολικής Εκκλησίας (1616 και 1633) επειδή είπε ότι η Γη ήταν σφαιρική, αλλά επειδή υιοθέτησε την ηλιοκεντρική θεωρία, που ερχόταν σε σύγκρουση με την άποψη που είχε αποδεχθεί η Εκκλησία (ανατολική και δυτική) ότι η Γη είναι το κέντρο του Σύμπαντος.

Το 830 ο Χαλίφης Αλ Μαμούν όρισε μια επιτροπή από μουσουλμάνους αστρονόμους για να μετρήσουν την περιφέρεια της Γης, που ήταν αποδεκτή ως σφαίρα έτσι κι αλλιώς, και εκείνοι κατάφεραν να την υπολογίσουν με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό λοιπόν το γεγονός ο Τούρκος υπουργός το διαστρέφει με επιχειρήματα στυλ… Λιακόπουλου!

Να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες μας ότι την Ηλιοκεντρική Θεωρία, ότι δηλαδή η γη είναι σφαίρα και κινείται γύρω από τον ήλιο, τη διατύπωσε ο Έλληνας επιστήμονας Αρίσταρχος ο Σάμιος (310 π.Χ. – περίπου 230 π.Χ.), ενώ την περιφέρεια της Γης υπολόγισε με μεγάλη προσέγγιση ο επίσης Έλληνας επιστήμονας Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (276 π.Χ. – 194 π.Χ).

Ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περιφέρεια της Γης σε 252.000 στάδια. Δεν ξέρουμε όμως την ακρίβεια της μέτρησης, καθώς δεν ξέρουμε ποιο είδος σταδίου χρησιμοποίησε. Αν χρησιμοποίησε το αττικό στάδιο (184,98 μέτρα), τότε υπολόγισε την περιφέρεια σε 46.615 χιλιόμετρα. Αν χρησιμοποίησε το οδοιπορικό στάδιο (157,50 μέτρα), τότε την υπολόγισε σε 39.690 χιλιόμετρα, που είναι αρκετά καλός υπολογισμός, με δεδομένο ότι σήμερα υπολογίζεται σε 40.007,86 χιλιόμετρα, ενώ στη Γαλλική Επανάσταση είχε οριστεί να είναι 40.000 χιλιόμετρα.

Ο Τούρκος υπουργός Φικρί Ισίκ που συναγωνίζεται σε ψευδοεπιστημονικές κοτσάνες τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
tribune

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ: ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΟΥ ΠΕΤΑΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ...


Η απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο JFK προερχόμενο από τη Βαρκελώνη έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές της Νέας Υόρκης.


Το αεροπλάνο από την ισπανική πόλη έφτασε στη Νέα Υόρκη λίγο μετά το μεσημέρι. Αμέσως η αστυνομία έδωσε οδηγία στον πιλότο να προσγειωθεί σε συγκεκριμένο σημείο του αεροδρομίου και άρχισαν οι έρευνες.

Φωτογραφίες που ανέβηκαν στο twitter δείχνουν επιβάτες να περπατούν στην πίστα και να απομακρύνονται από το αεροσκάφος.
Ειδική μονάδα της αστυνομίας με εκπαιδευμένα σκυλιά μπήκαν στο αεροπλάνο για να ψάξουν αν όντως υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός ή πρόκειται για μια κακόγουστη φάρσα.

Πηγή: New York Post
Φωτογραφίες: Twitter

ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ...;;; ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΑ ΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ...


Με επιτυχία και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) έλαβαν την πιστοποίηση για τη γραμμή παραγωγής των πυρομαχικών 40L60 διαμετρήματος 40 χλστ. για τα ιπτάμενα πυροβολεία (gunships) της Αεροπορίας των ΗΠΑ (συνημμένη φωτογραφία) που εκτελείται σε συνεργασία με τον αμερικανικό όμιλο ATK (Alliant Techsystems).
Η πιστοποίηση δόθηκε μετά από εξαντλητική επιθεώρηση της γραμμής παραγωγής που δημιούργησαν τα ΕΑΣ από μικτή επιτροπή αμερικανικών κυβερνητικών υπηρεσιών οι οποίες γραπτώς εξέφρασαν την ικανοποίηση τους και τη βεβαιότητα τους για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος («satisfied and confident», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική επίσημη αλληλογραφία).
Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εξεδόθη κατά την υπογραφή του Συμφώνου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΣ και της αμερικανικής εταιρείας ATK (δες την ανάρτηση με τίτλο «ΕΑΣ-ATK: Φύγαμε από τα λόγια και περάσαμε στα έργα» στον σύνδεσμο http://www.defence-point.gr/news/?p=108415), έχει ήδη ανατεθεί στην ελληνική εταιρία η πρώτη παραγγελία για την παράδοση 74.000 πυρομαχικών μάχης, αξίας 13 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος συνολικής ποσότητας 900.000 πυρομαχικώνπερίπου.
Όπως είναι αυτονόητο, η πιστοποίηση της γραμμής παραγωγής των πυρομαχικών 40L60 διαμετρήματος 40 χλστ., αποτελεί πολύ σημαντικό ορόσημο για τα ΕΑΣ, που πλέον επίσημα καταγράφονται ως επίσημος προμηθευτής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ FBI ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΕΙ ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ...!!!


Δύο Πατρινοί εμπλέκονται στην ανατριχιαστική υπόθεση με ιστοσελίδα που δημοσίευε υλικό από σεξουαλικές κακοποιήσεις ανηλίκων και η οποία εξιχνιάστηκε με τη συνδρομή της Europol και του FBI.
Η αστυνομική επιχείρηση έγινε στο «ανώνυμο δίκτυο» του «The Onion Router» (Tor), όπου και εντοπίστηκε η επίμαχη ιστοσελίδα, διαχειριστές της οποίας φέρονται να είναι οι δύο Πατρινοί, ηλικίας 33 και 35 ετών.

Οι άνδρες της αστυνομίας τους εντόπισαν μετά από ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών ιχνών και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους, στην Πάτρα, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ, ο οποίος θα σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Πηγή: dete.gr

ΝΕΑΡΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΟ ΜΩΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ... ΕΤΣΙ ΛΕΕΙ...


Δεν ήθελε το νεογέννητο βρέφος της επειδή ο Έλληνας φυσικός πατέρας είναι παντρεμένος με τρία παιδιά και δεν σκόπευε να το αναγνωρίσει. Έτσι, η νεαρή Βουλγάρα μητέρα αποφάσισε να πουλήσει το μωρό σε ένα άκληρο ζευγάρι Ελλήνων αντί 2.500 ευρώ.

Η παράνομη υιοθεσία ματαιώθηκε από τους άνδρες της Ασφάλειας Κοζάνης οι οποίοι ειδοποιήθηκαν από γιατρούς του Μαμάτσειου νοσοκομείου ότι το βιβλιάριο υγείας με το οποίο πήγε να γεννήσει η νεαρή Βουλγάρα ανήκε σε Ελληνίδα. Οι έρευνες δεν άργησαν να αποκαλύψουν τη συμφωνία που είχε κάνει η μητέρα του νεογέννητου με ένα ζευγάρι Ελλήνων από την Εορδαία που της είχε παραχωρήσει το βιβλιάριο.

Και οι τρεις συνελήφθησαν μαζί με μια ακόμη γυναίκα ο ρόλος της οποίας διερευνάται και ομολόγησαν στους αστυνομικούς την οικονομική συμφωνία για την πώληση του βρέφους. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ασφάλεια για το ενδεχόμενο να υπάρχει κύκλωμα εμπορίας βρεφών πίσω από την παράνομη υιοθεσία και σχηματίζεται δικογραφία, με την οποία οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΙΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΟΤΣΑΛΑΝ!


Σήμερα στην ΝΕΡΙΤ ή ΔΤ ή πώς αλλιώς τη λένε:Αφού είπε η ΔΤ ότι σαν σήμερα οι τούρκοι στο Ναϊρόμπι της Κένυας συνέλαβαν τον Οτσαλάν συμπλήρωσε «πλήρως ενημερωτικά»: «ΥΠΟ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».

Ξέχασε την Εθνική ντροπή ότι τον Οτσαλάν, παρέδωσαν στους τούρκους οι ημέτεροι,

Σημίτης, Πάγκαλος (ως μέγας τραγουδιστής), ο νυν πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Βασίλης Παπαϊωάννου και άλλοι.

Και χάριν στον μάλλον δολοφονηθέντα σε αεροπορικό «δυστύχημα» τότε ΑΝΥΠΕΞ Γιάννο Κρανιδιώτη, που ανέλαβε μόλις ο γνωστός και εκ των ΙΜΙΩΝ κτλ Πάγκαλος υποχρεώθηκε τότε να παραιτηθεί, μάθαμε με τη συνημμένη έκθεση τι ακριβώς συνέβη.

Η έκθεση του τότε άξιου Έλληνα πρέσβη στο Ναϊρόμπι Κωστούλα, εγράφη κατόπιν τότε άμεσης εντολής του αείμνηστου Γιάννου Κρανιδιώτη, να γραφεί έκθεση που να περιγράφει με το νι και με το σίγμα τι ακριβώς συνέβη.

Δεν πρέπει να μείνει Έλληνας σε Ελλάδα, Κύπρο και αλλού, που να μην διαβάσει την εν λόγω έκθεση για να μάθει πολλά για τους αναφερόμενους στην έκθεση αυτήν. Και για τον κατέχοντα Βασίλη Παπαϊωάννου την σπουδαιότερη από Ελληνικής πλευρά πρεσβεία. Αυτήν της Κύπρου.

Για το θέμα της παράδοσης του Οτσαλάν συνέγραψε και βιβλίο ο βρεθείς τότε στο Ναϊρόμπι της Κένυας και πλήρως γνώστης των τελεσθέντων, Σάββας Καλεντερίδης (Η ώρα της Αλήθειας)…. Ευριπίδης Μπίλλης

ΟΛΥΜΠΙΑ

"ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ, ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ" Ο ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ... ΣΕ ΛΙΓΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΕ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΗΝΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΙΑΛΙΤΥ.Ξέσπασε ο παρουσιαστής στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού...


Ο Μίλτος Μακρίδης βρέθηκε στον καναπέ της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή "Μη χανόμαστε" και μίλησε για όλα με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Δεν έκανα ποτέ κάτι για τα λεφτά. Αν ήταν έτσι θα είχα κάνει εκπομπές που έκαναν άλλοι κι εγώ δεν τις έκανα, όπως το "Άντρες έτοιμοι για όλα". Στα δικά μου παιχνίδια έχουν έρθει άνθρωποι που δεν πήγαιναν σε παιχνίδια ποτέ. Είναι πως το πλασάρεις», τόνισε ο παρουσιαστής.
Όταν η Ναταλία Γερμανού ρώτησε για τη δήλωσή του ότι ο Αντρέας Μικρούτσικος ευθύνεται για το 50% της καταστροφής της ελληνικής τηλεόρασης, ο Μίλτος Μακρίδης ξέσπασε: «Για πάρτη του έχει αυτοκτονήσει άνθρωπος. Δεν θα σου πω τίποτε άλλο κι εκεί τελειώνει και το αστείο. Μην ξεχνιόμαστε επειδή περνάει ο χρόνος. Εγώ έχω στεναχωρηθεί από αυτά που έχει περάσει ο Αντρέας στη ζωή του. Άσχετα από το τι έκανε, σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να περάσει αυτό που πέρασε. Όχι δεν θέλω αυτή την τηλεόραση»


freegossip

ΒΙΝΤΕΟ: ΤΩΡΑ ΝΟΙΓΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ ΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ...! ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΕΣ...;;;


ΑΥΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΑ ΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ...


Η νίκη των Εργατικών ανοίγει το δρόμο στη Τζένη Μικάκου για την ανάληψη υπουργείου

H ομογενής γερουσιαστής του Εργατικού κόμματος, Τζένη Μικάκου, αναμένεται να ορκιστεί αυτή την εβδομάδα υπουργός στην πολιτεία της Βικτώριας στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει ο πρωθυπουργός Ντάνιελ Άντριους μετά την εκλογική νίκη της παράταξης του στις εκλογές του Σαββάτου.

Με καταμετρημένο το 58, 5% των ψήφων οι Εργατικοί φέρονται να κερδίζουν τουλάχιστον 47 έδρες από το σύνολο των 88 και να έχουν αυτοδυναμία.

Ο Συνασπισμός Φιλελευθέρων-Εθνικών κέρδισε τουλάχιστον 37 έδρες ενώ, επίσης, τουλάχιστον μια έδρα κερδίζουν και οι Πράσινοι. Κάποιες έδρες παραμένουν αμφίρροπες, μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι Πράσινοι κέρδισαν έδρα στην πολιτειακή Βουλή. Όπως και στην Ομοσπονδιακή Βουλή κέρδισαν την έδρα Μέλμπουρν που κατείχε για τους Εργατικούς η ομογενής Τζένιφερ Κάνις.

Η στροφή υπέρ των Εργατικών ανήλθε στο 2,5% ενώ η δύναμη του Φιλελεύθερου κόμματος μειώθηκε 1,8% και του Εθνικού κόμματος 1,2%. Το ποσοστό των Πράσινων παρέμεινε αμετάβλητο.

Στη γερουσία τα πράγματα ήταν συγκεχυμένα έως χθες. Το βέβαιο είναι ότι οι Εργατικοί δεν θα έχουν την πλειοψηφία, που σημαίνει ότι θα δυσκολευτούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους.

Αν η Τζένη Μικάκου αναλάβει υπουργείο, όπως αναμένεται, θα είναι η πρώτη Ελληνίδα στην Αυστραλία που καταλαμβάνει υπουργικό αξίωμα σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο.

Στην «ελληνική μάχη» των εκλογών του Σαββάτου, στο Όκλι, επικράτησε ο Εργατικός Σταύρος Δημόπουλος που κέρδισε άνετα τον Φιλελεύθερο Θεόδωρο Ζωγράφο.

Στη νέα Βουλή θα συμμετέχουν ακόμα οι ομογενείς 'Αντριου Κάτος (Φιλελεύθερο κόμμα) και, κατά πάσα πιθανότητα Νίκος Στάϊκος (Εργατικό) που προηγείται στο Μπέντλι. Στη γερουσία, εκτός της Τζένης Μικάκου εκλέγονται ο Φίλιπ Ταλιδάκης (Εργατικό) και (πιθανότα) Λι Ταρλάμης (επίσης Εργατικό). Συνολικά οι ομογενείς υποψήφιοι ανέρχονταν στους 25.

Στη νέα Βουλή δεν θα συμμετέχουν οι πρώην ομογενείς υπουργοί Νίκος Κότσιρας και Γιάννης Πανταζόπουλος.

Την έδρα του κ. Κότσιρα, στο Μπουλίν, κέρδισε ο Μάθιου Γκάι που ίσως να είναι ο επόμενος αρχηγός των Φιλελευθέρων στη Βικτώρια.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ... ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ... Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΥΤΕ ΠΑΝΩ ΟΥΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ...Η Εφημερίδα των Ελληνόψυχων που αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί εκτάκτως από Τετάρτη, βρίσκεται στα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα ΟΛΗΣ της εως τώρα απελευθερωμένης Ελλάδος (και της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης) και το Σαββατοκύριακο. (και για όλη την εβδομάδα) Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα σημείο διάθεσης τύπου, και στο πιό απομακρυσμένο χωριό που να μην έχει τον "ΣΤΟΧΟ".

Στην Κύπρο η διάθεση γίνεται από ΟΛΑ τα σημεία διάθεσης Ελλαδικού τύπου. Η ανάρτηση της εφημερίδας ΣΑΣ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και σε εμφανές σημείο τουλάχιστον κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της. Αν δεν βρείτε τον "ΣΤΟΧΟ" ενημερώστε μας στο stoxos@gmail.comΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΠΑΛΙ ΧΤΥΠΑΝΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ... “ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΤΡΑΣ! ΕΝΩ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΠΕΛΑΥΝΕΙ, ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΙΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΠΗΡΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ! Και ο Λαλιώτης δουλεύει για τον  Τσίπρα...

THN KOYNAEI THN BAΡΚΑ!!! ΠΟΙΟΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ "ΚΟΥΝΑΕΙ ΤΗ ΒΑΡΚΑ";;;

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΤΕΙΧΟΣ" ΑΛΛΑ Η "ΒΙΤΡΙΝΑ" -ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΡΑΣΟΣ...

ΘΑ... ΕΑΜΟΚΡΑΤΗΘΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ: ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΕ... ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ... ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ! “ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΟΥΜΕ ΝΕΟ ‘74”!

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΑΤΤΙΛΑΣ Ο ΕΡΟΓΛΟΥ!

ΒΡΗΚΑΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ 181 ΜΟΙΡΑΣ - ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ!

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Η ΜΑΙΡΟΥΛΑ Η ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ! ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΝΑ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...

ΕΠΕΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΦΑΝΕ... ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΠΑΡΙΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!

NA TON ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΜΙΧΟΓΛΟΥ... ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΜΑΝΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΕΙΡΟ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ... “ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ”!!! ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΟΓΓΟΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΣΤΗΝ ΓΡΑΒΑΤΑ ΤΟΥ! ΡΕΖΙΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΟΥ...

ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ… «Κολέγια» οι Ελληνικές Φυλακές!

ΜΕ ΚΟΦΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΛΥΤΑΡΕΟΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ... ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΑ ΜΠΟΥΚΑΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΕΠΙΛΗΦΘΗΚΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ!

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑ: ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΚ!

ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΙΝΑΣ ΕΠΙΑΣΑΝ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ... ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΝΤΕΞΑΝ -ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΕΒΓΑΖΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ ΑΠΕΡΓΩΝ ΠΕΙΝΑΣ...

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Ν. ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΕΔΕΣ, ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙ... ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΕΣΠΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ!

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΟΙ ΑΚΡΑΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑΣ

70 XΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ: ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1944 -ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΚΕ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ “ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ”

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟΝ ΜΠΑΛΤΑΚΟ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ... 

ΕΤΣΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΕΣ Ο ΠΑΚΗΣ Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΝ "ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΑ"!

ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΜΥΡΙΣΕ Η ΡΕΠΟΥΣΗ! ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ!

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΜΠΕΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΛΗΣΤΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ!


Γράφει ο Αντίοχος!

Σούμπιτος έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ –που… ουδεμία σχέση βεβαίως έχει με την τρομοκρατία- στην υπεράσπιση του φλούφλη Ρωμανού, του κόκκινου τρομοκράτη με τη μαμά βορείων προαστίων, που τάχατες κάνει «απεργία πείνας» εδώ και κάποιες ημέρες.

Έτσι, η επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ μας ενημέρωνε χθες ότι «Ο Ρωμανός δίνει μάχη για τα πιστεύω του» και ότι η νεολέρα του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει τον αγώνα του ληστοτρομοκράτη για… ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ιδού:
«Για 19 μέρες ο Νίκος Ρωμανός δίνει μια μάχη για τα αυτονόητα δικαιώματά του. Έχοντας προβεί από τις 10 Νοέμβρη σε απεργία πείνας, διεκδικεί τις εκπαιδευτικές του άδειες για να σπουδάσει. Σήμερα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς και παρόλη την απόλυτα κρίσιμη κατάστασή του, ο εισαγγελέας των φυλακών διατάσσει την αναγκαστική του σίτιση.  Ο δικηγόρος του και οι γιατροί του νοσοκομείου επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε οριακή για την ίδια του τη ζωή κατάσταση.

Απέναντι στο ανάλγητο πρόσωπο του κράτους, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον αγώνα του απεργού πείνας Ν. Ρωμανού.

Ο αγώνας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα νικήσει τη βαρβαρότητα!».

Ακολούθησε εντονότατη ανακοίνωση και του συνονθυλεύματος του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία τα άοπλα (;) συντρόφια (που πήγαν επιτόπου για να εκφράσουν τη «συμπαράσταση» και «αλληλεγγύη» τους…) απαιτούν –μεταξύ των άλλων- να σταματήσει η φρούρηση του φλούφλη, για να τον πάρει η πλουσιομαντάμ της μεγαλοαστικής τάξης μαμά του στα βόρεια προάστια:

«Να παρέμβει άμεσα ο υπ. Δικαιοσύνης για τον Ν. Ρωμανό – Να τερματιστεί η αστυνομοκρατία στο «Γ. Γεννηματάς»

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμμετοχή των βουλευτών Β. Κατριβάνου, Μ. Παπαδημητρίου και Α. Σταμπουλή, και του Δ. Παπαδάτου εκ μέρους του Τμήματος Δικαιωμάτων του κόμματος, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι το νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο Νίκος Ρωμανός.
Η υγεία του, αν και σταθερή, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Μετά και την εικοστή μέρα απεργίας πείνας, και καθώς ο ίδιος αρνείται τη χορήγηση ορού, τίθενται πλέον σε κίνδυνο η  λειτουργία ζωτικών οργάνων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πλήρη γνώση της κρισιμότητας της κατάστασης, μέσω των ανακοινώσεων των γιατρών που παρακολουθούν το Ρωμανό, του δικηγόρου του, της εισαγγελέως των φυλακών Κορυδαλλού που ενημερώνεται σχετικά, αλλά και δημοσιευμάτων που κατακλύζουν τον Τύπο και το Διαδίκτυο. Δεδομένου ότι το αίτημα του ίδιου, εκτός από δίκαιο, είναι και απολύτως σύννομο, δημιουργεί απορία και οργή η μέχρι τώρα άρνηση του υπουργού Δικαιοσύνης να παρέμβει, διασφαλίζοντας το δικαίωμα που ο Ρωμανός διεκδικεί με το ύστατο μέσο, την ίδια του τη ζωή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης, για να «διασφαλιστεί  ένα αυτονόητο δικαίωμα και να προστατευτούν η ζωή και η υγεία ενός νέου ανθρώπου. Την ίδια στιγμή, ζητά να τερματιστεί το σκηνικό αστυνομοκρατίας που έχει στηθεί στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς: με δέκα περίπου πάνοπλους αστυνομικούς στο εσωτερικό του νοσοκομείου (χωρίς την εξωτερική φρουρά…), να φρουρούν έναν απεργό πείνας, απαιτώντας ταυτότητα ακόμα και από γιατρούς που τον παρακολουθούν, το σκηνικό αυτό δεν στερείται απλώς δημοκρατικής ευαισθησίας. Είναι απολύτως απαράδεκτο και εκτός κοινής λογικής»

Απάντηση: αυτοί που τουμπεκιάζονται στο αίσχος του Κορυδαλλού και στο διπλό αίσχος να μην επιτρέπεται σε ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ από τον ελληνικό λαό βουλευτές να παραστούν στις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου και να ψηφίσουν στις ψηφοφορίες, δε δικαιούνται να ομιλούν για… δικαιώματα! Να βγάλουν το σκασμό οι φτηνοί υποκριτές! Σκασμός επιτέλους «αλληλέγγυοι», ε «αλληλέγγυοι»! Βουλώστε το! Δε σας παίρνει! Ουστ!  http://ethnikismos.net

ΜΑΣ ΑΡΜΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ... ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΑΡΜΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΣ! ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΛΗΣΤΡΙΚΟ ΚΟΛΠΑΚΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ!


Οι ΤΡΟΙΚΑΝΟΙ εχουν βάλει χέρι σε ό,τι Ελληνικό υπάρχει! Μας κόβουν το ένα , μας αρπάζουν το άλλο, μας τα παίρνουν από παντού και δεν μιλάει κανείς. Την κότα οι περισσότεροι…. Μούγκα ! Από παντού μας τα παίρνουν οι φωστήρες της μνημονιακής συγκυβέρνησης, οι οποίοι αποδεικνύονται εξόχως… εφευρετικοί στο να μας μαδάνε!
Τι νομίζετε ότι βρήκαν τώρα; Είδαν ότι τώρα με την κρίση ο κοσμάκης παίρνει πλέον μοτοποδήλατα κι όχ, μοτοσυκλέτες, και σκέφτηκαν να τα πάρουν κι απ’ αυτούς τους – στη συντριπτική τους πλειοψηφία- φουκαράδες, όπως διαβάσαμε στο ethnikismos.net
Έτσι, σοφίστηκαν το εξής εισπρακτικό κόλπο: όσοι έχουν διπλώματα οδήγησης μοτοποδηλάτου, χορηγηθέντα από τις Υπηρεσίες της Τροχαίας (δηλαδή σχεδόν όλοι…) είναι υποχρεωμένοι να τα αλλάξουν μέχρι την 18/01/2014, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, μαζί με ένα κάρο δικαιολογητικά (αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, φωτοτυπία άδειας μοτοποδηλάτου, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, φωτογραφία τύπου διαβατηρίου). Ποιος ο λόγος της αντικατάστασης; Για να πληρώσουν το σχετικό παράβολο!

(ΥΓ) 1: Ασφαλής πρόβλεψη: επειδή –λόγω κρίσης- έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα ποδήλατα, το επόμενο εισπρακτικό μέτρο των αθεόφοβων αρπαβούτηδων θα έχει να κάνει μ’ αυτά. Πιθανολογώ ότι θα γίνουν υποχρεωτικά όλα αυτά που ισχύουν για τα μεγαλύτερα οχήματα, δηλαδή οι πινακίδες κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα και η ασφάλεια!

(ΥΓ) 2: Και μετά, σειρά έχουν τα… πατίνια!

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/11/blog-post_8368.html#ixzz3KYlruunv

ΣΕΙΣΜΟΣ 3,8 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ


Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή των Δωδεκανήσεων. Σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 34 χιλιόμετρα ανατολικά από την Πάτμο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ... Η ΜΑΡΙΝ ΛΕΠΕΝ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ FRONT NATIONAL ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ


Η Μαρίν Λεπέν επανεξελέγη σήμερα πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου με 100% των ψήφων, έπειτα από ψηφοφορία δι΄ αλληλογραφίας τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν σήμερα στη διάρκεια του συνεδρίου αυτού του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος.

Η 46χρονη Μαρίν Λεπέν, η οποία ήταν υποψήφια χωρίς αντίπαλο, αρχίζει έτσι μια δεύτερη θητεία επικεφαλής του κόμματος που ιδρύθηκε το 1972 από τον πατέρα της, τον 86χρονο Ζαν-Μαρί Λεπέν.

Το Εθνικό Μέτωπο, στο οποίο οι δημοσκοπήσεις δίνουν 30% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές του 2017, υποστηρίζει πως έχει 83.000 μέλη και λίγο περισσότερα από 22.000 συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Υπήρξαν πάντως 17 άκυρα ψηφοδέλτια.

Ενώ ο Ζαν-Μαρί Λεπέν παραμένει επίτιμος πρόεδρος του κόμματος και αποτελεί αναφορά για τα παλιότερα μέλη, κατά το συνέδριο αναδείχθηκε μια τρίτη γενιά Λεπέν, στο πρόσωπο της 24χρονης Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, εγγονής του πατριάρχη και ανιψιάς της προέδρου. Η νεαρή γυναίκα, η οποία κατέχει τη μία από τις δύο έδρες του Εθνικού Μετώπου στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, έκανε την είσοδό της στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Η Μαρίν Λεπέν ανέλαβε από το 2011 μια επιχείρηση εξωραϊσμού του Εθνικού Μετώπου, διατηρώντας ωστόσο τα θεμελιώδη: ευρωσκεπτικισμό, υπεράσπιση της “γαλλικής ταυτότητας”, μάχη κατά της μετανάστευσης, καταγγελία της “ανασφάλειας”.

Η Μαρίν Λεπέν πρόκειται να κλείσει σήμερα το απόγευμα με μια μια ομιλία της το συνέδριο του Εθνικού Μετώπου, το οποίο διεξάγεται από χθες στη Λιόν.

ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 24ΩΡΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΙΣΛΑΜΟΠΙΘΗΚΟΙ ΨΟΦΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΚΟΜΠΑΝΙ...!!!


Είναι ένας από τους βαρύτερους απολογισμούς στις τάξεις των μαχητών της εξτρεμιστικής οργάνωσης που επί τρεις μήνες προσπαθεί να πάρει το Κομπάνι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο που διαθέτει μεγάλο δίκτυο των πληροφοριοδοτών στη Συρία


Τουλάχιστον 50 τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στο Κομπάνι, την κουρδική πόλη της Συρίας στα σύνορα με την Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είναι ένας από τους βαρύτερους απολογισμούς στις τάξεις των μαχητών της εξτρεμιστικής οργάνωσης που επί τρεις μήνες προσπαθεί να πάρει το Κομπάνι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο που διαθέτει μεγάλο δίκτυο των πληροφοριοδοτών στη Συρία.

«Οι τζιχαντιστές σκοτώθηκαν στους υπό τις ΗΠΑ αεροπορικούς βομβαρδισμούς, στις σφοδρές μάχες κατά των Κούρδων και σε πέντε επιθέσεις αυτοκτονίας που έγιναν στο Κομπάνι». Οι σφοδρές μάχες συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Ο υπό τις ΗΠΑ συνασπισμός κατά του ΙΚ έπληξε τη νύχτα βάσεις της οργάνωσης στη βορειοανατολική Συρία πραγματοποιώντας τουλάχιστον 30 αεροπορικές επιδρομές.

«Στόχος των επιθέσεων ήταν κυρίως βάσεις του ΙΚ στην περιοχή αλ Φοροσίγια στα βόρεια προάστια της επαρχίας Ράκα», σύμφωνα με τον Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, διευθυντή του Παρατηρητηρίου.

Το ΙΚ κατέλαβε τη Ράκα πέρυσι ορίζοντάς την πρωτεύουσα του χαλιφάτου του.

Χθες το ΙΚ πραγματοποίησε για πρώτη φορά διπλή επίθεση αυτοκτονίας εναντίον συνοριακού φυλακίου στο Κομπάνι. Πραγματοποίησε ακόμη τρεις επιθέσεις αυτοκτονίας στην πόλη που προσπαθεί να καταλάβει από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Οι τζιχαντιστές αφού έχασαν έδαφος από τις κουρδικές δυνάμεις, «προσπάθησαν να εκπλήξουν τις κουρδικές δυνάμεις με αυτές τις επιθέσεις αυτοκτονίας αλλά απέτυχαν», δήλωσε ο Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν.

Όσον αφορά τις κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), την κουρδική πολιτοφυλακή που προασπίζει την πόλη, 11 μαχητές της σκοτώθηκαν όπως και ένας αντάρτης που είχε προσχωρήσει στις κουρδικές δυνάμεις.

Στελέχη του μεγαλύτερου κουρδικού κόμματος στη Συρία, του PYD, και συριακή ΜΚΟ δήλωσαν ότι οι καμικάζι του ΙΚ ήρθαν από την «τουρκική πλευρά» των συνόρων αλλά η Άγκυρα καταδίκασε το «χονδροειδές ψέμα».

Το ΙΚ προσπαθεί να καταλάβει το Κομπάνι ώστε να εξασφαλίσει τον έλεγχο μιας μεγάλης λωρίδας εδάφους στα Σύρο-Τουρκικά σύνορα.

Την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον 95 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν συριακά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πολλές επιθέσεις στη Ράκα εναντίον θέσεων τζιχαντιστών.

Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές θα εκκαθαρίσουν την περιοχή από τους τζιχαντιστές που ελέγχουν τεράστια έκταση εδάφους που εκτείνεται από τη Συρία έως το βόρειο και το δυτικό Ιράκ.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος του Ιράκ και πρώην πρωθυπουργός Νούρι αλ-Μάλικι, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στη Βηρυτό, φέρεται να δήλωσε ότι το Ιράκ θα είναι "ο τάφος του ΙΚ".

"Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές είναι καλές αλλά δεν ελευθερώνουν τη γη ... μόνο η θέληση του λαού και οι μαχητές μας στο έδαφος θα απελευθερώσουν τη γη από τους τρομοκράτες", δήλωσε κατά την άφιξή του αργά χθες, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου.

Ο αλ-Μάλικι θα συναντηθεί με Λιβανέζους αξιωματούχους, ανάμεσά τους μέλη του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα ο αλ-Μάλικι επισκέφθηκε το Ιράν, κύριο υποστηρικτή της Χεζμπολάχ, όπου συναντήθηκε με τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και υψηλόβαθμους αξιωματούχους.


Πηγή:www.capital.gr

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ... ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΨΟΥΝ


Πρόσωπο με πρόσωπο με δύο πάνοπλους ληστές ήρθε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο χωριό Γλυφάδα στην Εύβοια.

Οι δύο δράστες που ήταν οπλισμένοι με πιστόλι και μαχαίρι εισέβαλαν στο σπίτι και αφού κλείδωσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο υπνοδωμάτιο άρπαξαν ότι πολύτιμο βρήκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamiareport.gr.

Οι ηλικιωμένοι μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να βγουν από το δωμάτιο και να ζητήσουν βοήθεια. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας.

ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΣΟΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΝΕΙ 7,2% ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΙ 6 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ...


Προβάδισμα 6,2% έναντι της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Πειραιά, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης που διενήργησε η ...εταιρεία E-Voice το διάστημα 25-27 Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα “Παρασκήνιο”, στην Α’ Πειραιά ο ΣΥΡΙΖΑ 
συγκεντρώνει 24,1%, και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 17.9%.

Από τα υπόλοιπα κόμματα, η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 4,1%, το Ποτάμι στο 3,7%, το ΠΑΣΟΚ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στο 3,2%, και η Δημοκρατική Αριστερά στο 1%.
Πηγή : ysterografa.gr

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ: ΒΕΣΠΕΣ ΦΙΛΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΟΑΠΛΥΤΩΝ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΤΟΠΟΡΕΙΑ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟ ΡΩΜΑΝΟ!

...

ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΥΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΛΑΧΝΟ ΤΗΣ ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΝΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΥΜΑΤΑΣ.

ΒΓΑΖΕΙ ΔΕ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ...
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΙΣΧΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: ΝΕΚΡΟΣ ΟΠΑΔΟΣ ΤΗΣ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ... ΒΙΝΤΕΟ: Η ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ.- Εικόνες ντροπής στους δρόμους τη Μαδρίτης

- Ένας οπαδός της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια πλήρωσε με τη ζωή του τα επεισόδια με οπαδούς της Ατλέτικο

- Τον έδειραν και τον πέταξαν στο ποτάμι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέστη καρδιακή προβολή και πέθανε

- Η As δημοσιεύει video ντοκουμέντο από τη στιγμή που τον ανασύρουν

- Υπάρχουν άλλοι 11 τραυματίες από τα επεισόδια που κράτησαν μια ώρα

- Κανονικά έγινε το ματς, νίκησε 2-0 η αντίπαλος του Ολυμπιακού - Δείτε τα γκολ
Η οπαδική βία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει παντού όπως αποδεικνύεται, ξανά με τραγικό τρόπο, από τα όσα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής στους δρόμους της Μαδρίτης, γύρω από το γήπεδο Βιθέντε Καλντερόν, όπου (παρόλα όσα έγιναν) αναμετρήθηκαν Ατλέτικο Μαδρίτης και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.
Κανείς δεν ξέρει πως και γιατί ξέσπασαν τα επεισόδια. Αλλά για να είσαι ηλίθιος δεν χρειάζεται ούτε αφορμή ούτε αιτία...
Οπαδοί της γηπεδούχου Ατλέτικο και της φιλοξενούμενης Λα Κορούνια άρχισαν τον πόλεμο στους δρόμους γύρω από το γήπεδο των ροχιμπλάνκος. Οι οδομαχίες των περίπου 200 οπαδών δεν άργησαν να επεκταθούν. Τα πράγματα ξέφυγαν όταν οπαδοί της Ατλέτικο πέταξαν έναν 40χρονο οπαδό της Λα Κορούνια στο ποτάμι Μαναθάρες.
Video ντοκουμέντο που δημοσιεύει η εφημερίδα As στην ηλεκτρονική της έκδοση δείχνει μέρος από τα επεισόδια (που κράτησαν σχεδόν μια ώρα) και τη σοκαριστική στιγμή που πυροσβέστες βγάζουν από το ποτάμι τον άτυχο οπαδό της «Ντέπορ». Στη διάσωσή του πήραν μέρος και δύτες.
Όταν οι πυροσβέστες έβγαλαν τον άτυχο άνδρα από το ποτάμι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε υποθερμία. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαν Κάρλος της ισπανικής πρωτεύουσας. Μόλις έφτασε εκεί, τον έβαλαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με καρδιακή προσβολή και υποθερμία. Αλλά περίπου στις 14:30 (τοπική ώρα) έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Τα απίστευτα επεισόδια ξεκίνησαν στις 09:00 το πρωί, τρεις ώρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Λα Κορούνια.

Από τα επεισόδια υπάρχουν και 11 τραυματίες, τρεις από τους οποίους έχουν δεχτεί μαχαιριές, τρεις έχουν χτυπήματα στο κεφάλι, ένας έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο, τρεις έχουν μώλωπες ενώ ένας άνδρας της αστυνομίας έχει σπάσει το δάχτυλό του!

Η ισπανική αστυνομία έχει συλλάβει δυο άτομα, ενώ από τα video έχουν αναγνωριστεί περίπου 30 από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια.

"Η Ατλέτικο καταδικάζει τα γεγονότα που σημειώθηκαν πριν την αναμέτρηση με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Οι αξίες που καλλιεργεί το άθλημα πρέπει να υπερισχύουν μπροστά σε κάθε αντιπαλότητα και θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί ενάντια στη μάστιγα της βίας", αναφέρει η Ατλέτικο σε ανακοίνωσή της.

Παρ’ όλα όσα έγιναν, το παιχνίδι ανάμεσα σε Ατλέτικο και Λα Κορούνια έγινε κανονικά, με την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League, να επικρατεί 2-0 με γκολ των Μιγκέθ Σαουλ και Τουράν.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ... ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ 63ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΤΟΥ...


Ο 63χρονος δράστης που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθάριζε το κυνηγετικό όπλο του όταν αυτό εκπυρσοκρότησε από έναν αδέξιο χειρισμό και τα σκάγια τραυμάτισαν στην κοιλιακή χώρα τον άτυχο 57χρονο που σωριάστηκε αιμόφυρτος

Σε τραγωδία κατέληξε το «παιχνίδι» με τα όπλα μέσα σε ένα από τα παραπήγματα του καταυλισμού τσιγγάνων στην περιοχή του Καρακόνερου στη Ρόδο, όταν ένας από τους ενοίκους τραυμάτισε άθελά του θανάσιμα τον αδελφό του.

Ο 63χρονος δράστης που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθάριζε το κυνηγετικό όπλο του όταν αυτό εκπυρσοκρότησε από έναν αδέξιο χειρισμό και τα σκάγια τραυμάτισαν στην κοιλιακή χώρα τον άτυχο 57χρονο που σωριάστηκε αιμόφυρτος. Αμέσως έφτασε ασθενοφόρο στον καταυλισμό, με το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Ρόδου έχοντας τις αισθήσεις του. Όμως, λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε.

Οι άνδρες της Ασφαλείας που πήγαν στο παράπηγμα, βρήκαν εκεί τον σοκαρισμένο αδελφό του ο οποίος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου με κατηγορίες για μη σκοπούμενη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε εγκληματική ενέργεια ενώ το όπλο δεν είχε δηλωθεί.

ΒΙΝΤΕΟ: "ΔΕ ΣΕ ΘΕΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΑΡΤΗ ΠΕΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣ" - ΦΩΤΟ: "ANEΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ." ΜΕ ΠΑΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ "ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ, ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ!


Την ώρα που ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναγορευόταν επίτιμος δημότηςΝαυπλίου, πολίτες και φορείς της περιοχής πραγματοποιούσαν συγκέντρωσηδιαμαρτυρίας στην περιοχή.

Οι διαδηλωτές, που φώναζαν συνθήματα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και κρατούσαν πανό, επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον χώρο, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν αφού είχαν αναπτυχθεί στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, σχηματίζοντας φραγμό.

Ένα από τα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές έγραφε: “ανεπιθύμητος ο πρωθυπουργός της φτώχειας και του αυταρχισμού”.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EUROKINISSI